Hlboká brázda na národa roli dedičnej v Aradáči

26.nov 2015

Hlboká brázda na národa roli dedičnej v Aradáči

Jaroslava Števková (vľavo) a Adela Obšustová (vpravo)sa poprechádzali 25 ročnými dejinami aradáčskeho MOMS

Jaroslava Števková (vľavo) a Adela Obšustová (vpravo) sa “poprechádzali” 25- ročnými dejinami aradáčskeho MOMS

V Aradáči včera slávnostným zasadnutím oslávili 25. výročie obnovenia činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej v tejto dedine.

Po zaspievaní hymnickej piesne Po nábreží  zasadnutie otvorila predsedníčka MOMS Anna Bagľašová a profesorky Jaroslava Števková a Adela Obšustová sprítomnili činnosť počas uplynulého štvrťstoročia. Pripomenuli početné podujatia, ktoré za ten čas aradáčski matičiari uskutočnili.

Program bol popretkávaný hudobnými bodmi v podaní aradáčskych spevákov Danky Vrškovej, Tatiany Jonášovej a Adama Števka, ako aj chýrečných meškárok a prednesom básní sa predstavili aj mladé úspešné recitatorky Mariena Mikuľová a Martina Bartošová.

Vedenie aradáčskych matičiarov dnes

Vedenie aradáčskych matičiarov dnes

MOMS v Aradáči obnovili 25. novembra roku 1990 a patrí medzi prvé obnovené miestne odbory po obnovení Matice slovenskej v Juhoslávii.

Prvým predsedom bol Pavel Jánovský a po ňom Juraj Čeman, Zuzana Litavská Beňová a Erka Viliačiková.

Dlhý je zoznam podujatí, ktoré za uplynulých 25 rokov zorganizovali aradáčski matičiari. Medzi najvýznamnejšie akiste patrí iniciatíva, a jej realizácia, aby Rádio Zreňanin začal vysielať  aj program po slovensky, a aby v lokálnych novinách Zreňanin bola jedna novinová strana písaná po slovensky.

Je tu aj tradičné podujatie Festival zvykov a obyčají V aradáckom šírom poli, ktorý sa toho roku dožil ôsmeho ročníka a je čoraz masovejší. Podnikli aradáčski matičiari aj celý rad zájazdov na Slovensko, nadviazali kontakty s viacerými obcami v krajine predkov, zaznamenali 220. a 225. výročie príchodu Slovákov do Aradáča a celý rad iných podujatí.

Aradáčsky MOMS počas 25 rokov viedli týmto poradím Pavel Jánovský, Juraj Čeman, Zuzana Litavská Beňová, Erka Viliačiková a aktuálnou predsedníčkou je Anna Bagľašová (z ľava)

Aradáčsky MOMS počas 25 rokov viedli  Pavel Jánovský, Juraj Čeman, Zuzana Litavská Beňová, Erka Viliačiková a aktuálnou predsedníčkou je Anna Bagľašová (zľava) (Foto: V. Hudec)

Na záver predsedníčka MOMS Anna Bagľašová odovzdala ďakovné diplomy doterajším predsedom MOMS na znak vďaky za všetko, čo na matičnom poli urobili.

Poďakoval sa prvý predseda Pavel Jánovský a podnetnými slovami sa prihovoril aj podpredseda MSS pre Banát Pavel Baláž. Okrem domácich matičiarov na tomto podujatí boli aj hostia z Miestnych odborov MS z Vojlovice, Hajdušice, Bieleho Blata, Zreňanina, Jánošíka a Kovačice.

Po slávnostnom zasadnutí prebiehal koktel a kamarátenie v dobrej nálade, ktorú dodatočne povzbudili neúnavné meškárky svojou hudbou a spevom, ktorému sa pripojili aj ostatní.

Vladimír Hudec

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs