Horí prvá sviečka na adventnom venci (VIDEO)

2.dec 2018

Horí prvá sviečka na adventnom venci  (VIDEO)

Členovia KUS Vladimíra Mičátka v Kysáči už piaty rok zaradom organizujú podujatie Čaro Vianoc, ktoré prebieha počas štyroch adventných nedelí. Pritom v každú nedeľu zapaľujú po jednu sviecu na adventnom venci.

Dnes, v prvú adventnú nedeľu, v Slovenskom národnom dome z tejto príležitosti otvorili predajnú výstavu ručných prác, medovníčkov a iných predmetov spätých s Vianocami.

Uhostili Komorný zbor Zvony a Orchestrík zo Selenče, ktorí svojim koncertom, najmä duchovnými a vianočnými piesňami, priniesli do Kysáča predvianočnú atmosféru.

Predseda KUS Vladimíra Mičátka Michal Francisty sa v uvítacom príhovore medziiným zmienil o význame adventu, čiže obdobia duchovnej prípravy na oslavu narodenia spasiteľa, a o adventnom venci. Predseda MOMS Kysáč Rastislav Surový aj pri tejto príležitosti pripomenul jubileá, ktoré oslavujeme v tomto roku.

Na budúcu nedeľu hosťovať bude Baptistická cirkev Kysáč, v tretiu adventnú nedeľu Evanjelická metodistická cirkev Kysáč a vo štvrtú adventnú nedeľu Kristova duchovná cirkev Kysáč.

 

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs