Ján Adámek (1945 – 2013)

9.máj 2013

IN MEMORIAM

19inmem janadamek

Ochotný ochotník. Neúnavný agitátor a organizátor. Muž, ktorý neuznával syntagmu „nie je možné”. Človek festival. Ján Adámek, hrdý rozvážny Hložanec. Po dlhej neľahkej „odobierke” odišiel 24. apríla 2013 vyčerpaný chorobou, ktorej odolával s jemu vlastnou zanovitosťou.

Narodil sa 30. apríla v Hložanoch, kde i ukončil základnú školu. Po absolvovaní Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci a politickej školy v Kumrovci vysúkal rukávy a rozhýbal spoločenský a kultúrny život v rodnej osade a v Báčskopetrovskej obci. Vyskúšal sa na postoch predsedu miestnej, a potom aj obecnej mládežníckej organizácie. Podieľal sa na úspechoch tradičných stretnutí stredoškolskej mládeže pod názvom Leto a láska (začnúc rokom 1961) a tradičného chmeľového festivalu. Bol iniciátorom a spoluzakladateľom najmasovejšieho podujatia dolnozemských Slovákov, v súčasnosti známeho ako Folklórny festival Tancuj, tancuj…  Celé štvrťstoročie bol predsedom festivalového a organizačného výboru FFTT, bol tiež tajomníkom a predsedom KOS Jednota, ktorý sa aj jeho pričinením vypracoval na jeden z popredných spolkov vojvodinských Slovákov, najmä v oblasti pestovania pôvodného folklórneho prejavu. Osvedčil sa aj ako člen predsedníctva Zväzu ochotníkov Srbska (počas 7 rokov). Ako mládežník krátko hrával futbal a hádzanú v tričkách hložianskej Budúcnosti.

Roku 1967 sa stal prvým profesionálnym tajomníkom Miestneho spoločenstva Hložany. V období rokov 1986 – 1991 pôsobil ako riaditeľ Domu kultúry v Petrovci a uhrýzal aj z novinárskeho chlebíka ako redaktor Rádia Petrovec. Od marca 1992 až po odchod do výslužby robil komerčného v Poľnohospodárskom družstve Kooperant v Hložanoch.

Z kopy uznaní, diplomov a plakiet, ktoré získal za života, spomeňme iba to, že bol odmenený Radom práce, Októbrovou cenou Obce Báčsky Petrovec a roku 1994 mu v Belehrade udelili Zlatý odznak Kultúrno-osvetového spoločenstva Srbska – za angažmán na zveľaďovaní a šírení kultúry.

Ján Adámek by v mnohých ohľadoch mal zostať vzorom hložianskym spolkárom.

J. B.

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs