Kde je ten pes zakopaný?

28.mar 2013

Odpoveď na otázku z titulku sa, môžbyť, verejnosť dozvedela predvčerom. Vo štvrtok 28. marca (po zadaní tohto čísla do tlače) sa totiž mala konať 9. schôdza Zhromaždenia obce Báčska Palanka, pôvodne avizovaná na 25. marca. Formálne ju odročili pre skutočnosť, že v pondelok v zasadačke „nebolo kvórum“. Fakticky ale akiste zaúradovala „vyššia politika“.

Kto s kým (ne)môže: výborníci SRS, DS a SVS v zasadačke ZO Báčska Palanka

Skupina výborníkov 18. marca podala dva návrhy: zvolať schôdzu Zhromaždenia obce Báčska Palanka súrnym spôsobom a odvolať z funkcie predsedu Obce Bojana Radmana „v súlade so skutočnosťou, že aktuálna koaličná väčšina zostala bez potrebného počtu výborníkov, že utratila legitímnosť“. V zdôvodnení  tiež uviedli, že „založili novú väčšinu v zhromaždení, ktorá umožní lepšie fungovanie lokálnej samosprávy, realizáciu významných projektov rozvoja nášho prostredia v oblasti zamestnávania, zveľadenia infraštruktúry, rozvoja poľnohospodárstva, sociálnej ochrany, vzdelávania, tak z republikovej, ako i z pokrajinskej úrovne“.

Horúci gaštan nakoniec nechali dočasne chladiť. Možno sa len domnievať, z akého dôvodu. Prečo, čo sa vlastne stalo?

Pred začiatkom schôdze, ktorá sa nekonala, v sieni boli všetci výborníci. Vošiel i predseda ZO Mita Lačanski, pristavil sa pri vedúcom výborníckej skupiny SPS Goranovi Latkovićovi, pošepky si vymenili zopár slov a vypadli. Lačanski sa vrátil, Latković nie. Za ním odišli najprv jeho kolegovia socialisti, a potom i ostatní výborníci. Všetci, okrem radikálov. Mimo zasadačky bolo počuť, že nasledujú konzultácie s politickými ústredňami na republikovej a pokrajinskej úrovni…

Obstátie aktuálnej koaličnej väčšiny údajne zotáznil (do)terajší predseda obce Bojan Radman (SPS), ktorý sa vraj verejne neprimerane vyjadril k tlejúcemu problému medzi Vojenskou ustanovizňou Morović a podaktorými poľnohospodárskymi družstvami. Takže v polovici marca novú koaličnú dohodu uzavreli Srbská pokroková strana (SNS), Hnutie socialistov (PS), Demokratická strana (DS), Demokratická strana Srbska (DSS) a Strana vojvodinských Slovákov (SVS), ktoré v obecnom zhromaždení majú spolu 24 zo súhrnne 42 výborníkov. Z doterajšieho koaličného voza (by) teda vypadli výborníci Socialistickej strany Srbska (SPS), Dveri a Zväzu vojvodinských Maďarov (SVM). Mimo neho stále sú predstavitelia SRS a všetci spolu majú 18 výborníkov. Neformálne sa hovorilo o tom, že novým predsedom obce bude doterajší Radmanov zástupca Aleksandar Đedovac a v obehu bola aj možnosť návratu (do)terajšej koaličnej väčšiny za predpokladu, že SPS súhlasí s odvolaním Radmana.

Juraj Bartoš

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs