Konopáreň „Pokrok“ v Pivnici – usilovný pracovný kolektív

8.jan 2014

Kto navštívil pivnickú konopáreň pred 3 – 4 rokami, teraz by zaiste zastal zadivený nad jej výzorom, lebo mnoho vecí sa v nej zmenilo. Predovšetkým, v minulých rokoch bola vybudovaná budova pre kancelárie podniku, ako aj pre jedáleň, ktorá slúži aj ako miestnosť pre schôdzky pracovného kolektívu a robotníckej rady. Kvetinové záhradky okolo nej pôsobia priam pôvabne a robotníci sú na ne hrdí. Veď, dosť dobrovoľnej práce venované bolo práve ich zriadeniu. Avšak nie sú to jediné zmeny, ktoré pozmenily výhľad okolia konopárne. Samá konopáreň bola renovovaná, a v nej boly inštalované zariadenia pre prečisťovanie vzduchu. Okrem toho aj hygienicko-technickej ochrane bola venovaná potrebná pozornosť. Všetky stroje boly ohradené ochrannými prostriedkami, takže sú zranenia na práci teraz veľmi zriedkavé. Konopáreň mala v minulom roku asi 10-miliónový zisk a aj toho roku stále uskutočňuje výrobný plán. Kvalita  jej výrobkov je na slušnej úrovni, takže hodnú časť odpredáva aj v zahraničí. Konopáreň si tohto roku zaistila dosť surovín a vykúpila ponad 350 vagónov konôp. Nebyť nesvedomitého a nedovoleného zvyšovania „nabíjania“ cien zo strany konopární v okolitých osadách, konopáreň „Pokrok“ v Pivnici by bola vykúpila omnoho viac konôp.

Robotnícka rada konopárne pracuje usilovne, sotvaže v Pivnici jestvuje taká činná rada, a výsledky takej práce sú čoraz viditeľnejšie. Lebo rada zasahuje tam, kde je potrebné a okrem toho, dbá aj na kultúrne vzdelávanie svojich robotníkov. Tak prednedávnom kolektív utvoril svoju divadelnú odbočku, ktorá v tejto sezóne vystúpi s niekoľkými divadelnými predstaveniami. Aj športový život je tu zastúpený, a futbalové mužstvo konopárne viackrát vystúpilo aj pred pivnickým obecenstvom.

 

Plány do budúcnosti

Pracovný kolektív nechce zastať na doterajších výsledkoch práce. Tak napríklad už tohto roku začala konopáreň močiť svoje konope v močidlách, ktoré sa nachádzajú hneď v úzadí konopárne. Doteraz bolo vystavaných 9 močidiel z 10 plánovaných. Konopáreň v týchto dňoch dostala investičný úver vo výške 6 a pol miliónov dinárov, ktorý použije na zmodernizovanie svojej výroby, hlavne močenia konôp. Tak budú všetky močidlá – bazény vydláždené a zlepšený bude aj systém ich plnenia a prázdnenia vodou. Okrem toho už teraz sa začalo s výstavbou dvoch bazénov tzv. „prehrievačov“ vody, čím sa získa na kvalite močených konôp. Predvída sa aj vŕtanie jednej pumpy, aby sa zaistilo dosť vody pre močenie. Všetky tieto práce smerujú k zlepšeniu kvality výroby a obľahčeniu práce. Terajšie močidlá umožňujú močenie konôp na omnoho ľahší spôsob, lebo sa konope kladú a vyberajú z močidiel na suchom.

Bazény „prehrievače“ poslúžia dobre aj pre občerstvenie robotníkov, lebo v nich bude voda čistá, a pravdepodobne budú dané pre kúpanie aj obyvateľov Pivnice až zatiaľ, kým sa v Pivnici nevybuduje prepotrebný bazén pre kúpanie. Robotníci konopárne majú aj teraz možnosť udržiavania čistoty, lebo sa po práci môžu občerstviť pod spŕškami konopárne, ktoré boly tiež nedávno vybudované.

Okrem toho, konopáreň mieni svoju rokovaciu sieň, zateraz aj jedáleň, prešíriť, aby sa v nej mohli stretávať občania tzv. novej osady Pivnice, kde už doteraz bolo vybudované asi 100 obytných domov, na rôzne schôdzky a prednášky, lebo potreba za takou miestnosťou sa na novej osade už dávnejšie cíti.

– š. –

(Z čísla 78 Hlasu ľudu,

ktoré vyšlo 1. októbra 1955

v Báčskom Petrovci)

vo výbere Kataríny Gažovej

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs