Kovačica

12.apr 2013

„Budovať továreň na spracovanie nebezpečného priemyselného odpadu na úrodnej ornej pôde, ktorej je čoraz menej, je hriechom!“ povedal jeden z rozhorčených poľnohospodárov opúšťajúc zasadnutie, na ktorom sa okrem kovačických poľnohospodárov zúčastnili vedúci lokálnej správy a traja spolumajitelia podniku Yunirisk v čele s Borom Durakovićom. Zasadnutie v sieni MS Kovačica, ktoré usporiadali 3. apríla, trvalo iba 10 minút, lebo na otázku poľnohospodárov, či sa mienia vzdať výstavby továrne Yunirisk v Kovačici, Duraković odpovedal: „Nikdy!“ Po takom rozhodnutí majiteľov Yuniriska všetci poľnohospodári – rozhorčení odpoveďou svojich nevítaných hostí, odišli domov so sľubom, že budú naďalej pokračovať v boji za zastavenie výstavby tejto prevádzky.

x x x

Rada pre bezpečnosť v doprave Zhromaždenia obce Kovačica pôsobí od roku 2006, pritom sústavne rozširuje svoju činnosť a usiluje sa ju pozdvihnúť na vyššiu úroveň. Prvýkrát v tomto roku zasadala 9. marca v malej sieni obecného zhromaždenia. Členovia v čele s predsedom Jánom Tifenbachom pracovali podľa rokovacieho programu, no najviac sa hovorilo o plánoch na nadchádzajúce obdobie. Niektoré state uvedené v pláne a v programe Rady pre bezpečnosť v doprave, ktoré navrhla členka Snežana Milićová, zrušili s opodstatnením, že nieto nadostač finančných prostriedkov na ich realizáciu. Na zasadnutí sa rokovalo aj o správach o vlaňajšej práci tak Rady, ako aj komisií.

 A. Ch.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs