KOVAČICA: Republiková súťaž zo slovenčiny

27.máj 2018

KOVAČICA: Republiková súťaž zo slovenčiny

Včera v Základnej škole Mladých pokolení v Kovačici sa uskutočnila republiková súťaž zo slovenského jazyka, na ktorej sa zúčastnilo 38 žiakov zo ZŠ v Padine, Aradáči, Báčskom Petrovci, Hložanoch, Kysáči, Silbaši, Pivnici, Selenči, Starej Pazove a Kovačici.

Z otváracieho program v aule ZŠ v Kovačici

Po primeranom kultúrno-umeleckom programe žiakov Kataríny Válovcovej a Milana a Mateja Hrkovcov, súťaž otvoril Ján Brna, predseda Výboru pre vzdelávanie NRSNM. Účastníkom súťaže sa prihovorili aj Zlatko Šimák, predseda ZO Kovačica, a Anička Bírešová, riaditeľka hostiteľskej školy.

Kým žiaci robili testy, v škole zasadal Aktív učiteľov slovenčiny, na ktorom účastníci analyzovali a snažili sa zosúladiť učebné programy pre 5. a 6. triedy.

Neľahkú prácu v hodnotení žiackych testov mala posudzovacia komisia, ktorá pracovala v zložení: Mariena Korošová, prof. Dr. Anna Makišová, Paed. Dr. Svetlana Zolňanová, Alena Pešková a Dr. Jasna Uhláriková.

Výsledky súťaže

Momentka zo zasadnutia Aktívu učiteľov slovenčiny

Najlepším bol siedmak Igor Čížik (18 bodov) z Kovačice. Druhé miesto obsadili Kristina Speváková (17, 5) z Báčskeho Petrovca a Ema Pudelková z Pivnice. Na treťom mieste zakotvili Lea Herčeková (17) z Pivnice a Tijana Bešková z Padiny.

Odmenené ôsmačky boli Martin Pekár (17 bodov) z Aradáča a Anna Čobrdová z Pivnice. Na druhom mieste zakotvila Jana Nemogová (16, 5) z Padiny. Tretie miesto si zaslúžili Teodora Šimoniová (15, 5) zo Selenče a Dajana Jana Brnová z Báčskeho Petrovca.

Hostitelia tohtoročnej republikovej súťaže zo slovenského jazyka pre svojich hostí usporiadali návštevu Pamätného domu Martina Jonáša a umeleckú rodinu Nemčekovcov.

Na záver súťaže zo slovenčiny, ktorej organizátormi sú Ministerstvo osvety, vedy a technologického rozvoja, Národnostná rada slovenskej národnej menšiny a Vojvodinská slovakistická spoločnosť, odmeneným žiakom, ktorí pobudnú aj na tábore na Slovensku, odovzdali primerané darčeky.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs