Krok do budúcnosti

16.máj 2013

V Novom Sade a v Belehrade sa za rok udeje azda i sto veľtrhov, no dva májové sú predsa najpozoruhodnejšie: poľnohospodársky, ktorý sa začína práve dnes, a veľtrh techniky, ktorý trval od 13. mája dovčera. Tento druhý je najstarším veľkým podujatím Belehradského veľtrhu, existujúcim ešte od roku 1937. Dodnes zotrval a pretrval ako prestížne regionálne podujatie, celé desaťročia kladne vplývajúce  na náš priemyselný a celkový rozvoj.

Z pondelkového otvorenia: Vukašin Stojisavljević

Z pondelkového otvorenia: Vukašin Stojisavljević

Takéto smerovanie si nielen zachoval, ale i zveľadil: v treťom májovom týždni 2013 viac než  600 vystavovateľov z niekoľkých desiatok krajín sveta prezentovali tisíce produktov, od Integry, čiže počítačovo integrovanej fabriky 21. storočia, cez robotov, po zariadenia elektroenergetické, elektronické, chladiace, inštalačné… Len technologických noviniek bolo okolo dvesto, z čoho pod patronátom Ministerstva osvety, vedy a technologického rozvoja ich 77. Národné výstavy okrem Českej republiky, Slovinska a Maďarska malo i Slovensko. Usporiadateľom bolo tamojšie Ministerstvo hospodárstva.

Otvárajúc veľtrh minister osvety, vedy a technologického rozvoja Žarko Obradović podotkol, že aj keď sme malou krajinou, máme úctyhodný vedecký potenciál, čo však neznamená, že nám netreba stupňovať povedomie o mnohorakom význame inovačných technológií. Ako doklad dosahovania viacerých pozoruhodných výsledkov v oblasti vzdelávania a vedy uviedol skutočnosť, že sme sa dostali medzi 500 najlepších z približne 22 000 univerzít vo svete, alebo ďalšiu: v oblasti výskumov sme na 48. mieste na základe globálneho hodnotenia 226 krajín. V mene mladých bádateľov sa prítomným na úvod pondelkového štartu veľtrhu techniky prihovoril Vukašin Stojisavljević, nadaný, úspešný, neraz odmeňovaný študent matematiky:

– Základnou úlohou súčasnej techniky je zameniť človeka v mnohých oblastiach, zlepšiť životné podmienky, oslobodiť a upriamiť ľudskú energiu na nové tvorivé kreácie… Toto storočie je storočím vedy, bez ktorej niet pokroku ľudstva… – podčiarkol.

Okrem výstavného, skutočne rozmanitý, na mieru dnešných potrieb bol ladený i sprievodný program: v pondelok bola prezentovaná ročná činnosť Inovačného fondu, v utorok sa konali vedecko-odborné konferencie o nových trendoch v rozvoji informačných sústav a prezentácie na tému potraviny a biotechnológie, v strede a v druhej polovici týždňa sa hovorilo  aj o problematike digitálnej televízie, energetickej účinnosti, obnoviteľných zdrojov energie, biomasy… Okrem obsahov k dobru tohtoročného veľtrhu techniky treba pripísať i okolnosť, že sa na rozdiel od niektorých minulých rokov jeho termín nekryl s termínom veľtrhu poľnohospodárskeho. A je tu i povšimnutiahodná skutočnosť, že sa technika, tým aj výroba, zase dostávajú na výslnie záujmu mnohých: od študentov, po početné spoločnosti. Bez nich je totiž, ako to vyzdvihol i študent Stojisavljević, ten krok do budúcnosti aj nepredstaviteľný, aj skutočne nemožný.

O. Filip

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs