Lazar Krstić nový minister financií

15.aug 2013

krsticLazar Krstić bude ministrom financií od 26. augusta, vyhlásil pre Tanjug prvý podpredseda vlády Siniša Mali.

Krstić (29) vyštudoval matematiku, etiku, ekonomiku a politiku na americkej univerzite Yale a vyhlásený bol za jedného z najlepších študentov a spomedzi 5-tisíc študentov za najperspektívnejšieho. Narodil sa v Niši, kde zakončil základnú školu a Gymnázium Boru Stankovica. Neskoršie sa zapísal na prestížnu Univerzitu Yale, kde bol jedným zo zakladateľov Spoločnosti európskych študentov a v súčasnosti pracuje v poradenskej firme McKenzie.

Tanjug

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs