Literárny večierok so spisovateľom Zlatkom Benkom z Lalite

2.dec 2017

Literárny večierok so spisovateľom Zlatkom Benkom z Lalite

Zľava: Anna Hrnčiarová, Zlatko Benka, Anna Chrťanová-Leskovac a Pavel Čáni

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov včera večer usporiadal literárny večierok so spisovateľom Zlatkom Benkom z Lalite a zároveň otvorili výstavu autorových koláží.

Hostí privítala a toto posedenie moderovala riaditeľka ÚKVS Anna Chrťanová-Leskovac.

Zlatko Benka, spisovateľ, básnik a novinár z Lalite, má za sebou pätnásť kníh, dve drámy a dve bibliofílie.

Zlatko Benka

Autor tvorí aj koláže, ktoré podľa neho odzrkadľujú jeho vnímavosť a potrebu zaznamenať niečo, aby nebolo zabudnuté. O tejto výtvarnej zložke Zlatka Benku hovoril akademický maliar Pavel Čáni. Povedal, že Benkove koláže obsahujú dadaistické prvky, intenzívny kolorit, globálne témy, novú estetiku, ktorá je produktom masmédií a prvky filozofie ďalekého východu.

Niektoré svoje básne predviedol sám autor a báseň Vesmír volá prečítala Anna Hrnčiarová, profesorka slovenčiny v Laliti. Hrnčiarová hovorila aj o tom, ako na svojich začiatkoch Benka nebol pochopený vo svojej dedine. Laliťanov presvedčil až po stvárnení jednej jeho drámy.

D. BEREDIOVÁ
D. BEREDIOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs