Maťko a rozospievaný Petrovec

30.dec 2017

Maťko a rozospievaný Petrovec

V posledný týždeň v roku sa v Petrovci rozviazalo vrece kultúrnych podujatí. Najprv na Vianoce v petrovskom kostole odznel tradičný Vianočný chrámový koncert. Potom sme vo štvrtok mali možnosť pozrieť si divadelnú premiéru. Nakoniec si aj pospevovať s deťmi a dospelými na folklórnom festivale.

Za horami, za dolami…

Posledným dvom podujatiam spoločným menovateľom bolo miesto, kde sa konali. Je to veľká sieň Slovenského vojvodinského divadla. Tú si najprv prenajali členovia Kultúrno-umeleckého spolku Petrovská družina. Presnejšie ich Detská divadelná sekcia. Takto sa obnovuje stará tradícia, že sa v Petrovci na alebo okolo Štefana hráva divadlo. Tentoraz sa diváci mali možnosť blázniť spolu so šestnástimi hyperaktívnymi mladučkými nádejnými hercami na premiére divadelného predstavenia Za horami za dolami behá Maťko za bláznami scenáristky a režisérky Daniely Legíňovej-Sabovej. Predstavenie vzniklo podľa dobre vybalansovaného scenára na motívy ľudovej rozprávky Múdry Maťko a blázni.

V dynamickom bláznení sa na javisku účinkovali Martin Červený, Lana Fehérová, Aneta Brtková, Vladimír Máľach, Emília Gániová, Valentína Sľúková, Marcela Gániová, Milan Hemela, Shaili Ponigerová-Forero, Boris Smišek, Pavel Poniger-Forero, Hana Sirácka, Viktor Sľúka, Alex Fehér, Martin Ľavo a Jaroslav Poničan.

Rozospievaný Petrovec

Víťazka Alexandra Brtková

O deň neskôr, teda včera večer, odznelo jubilejné dvadsiate piate v poradí vydanie festivalu Spievaj že si, spievaj. Ten tradične organizuje MOMS Petrovec. Je to kvalifikačné podujatie pre účasť na festivale V pivnickom poli 2018. Doteraz petrovský festival za štvrťstoročie svojho jestvovania na pódiu privítal viac ako 1 150 účastníkov.

Úvodom sa  v mene organizátora prihovorili Katarína Melegová-Melichová a v mene hlavného patróna festivalu zástupca predsedu obce Ján Brna. Potom sa to už rozozvučalo početnými prednesmi piesní na ľudovú nôtu. Spevákov sprevádzal orchester pod vedením harmonikára Zdenka Makovníka. Program moderovala Viera Dorčová-Babiaková.

Aj Vladimíre Pucovskej odmena za najkrajší kroj

V prvej časti viac ako dvojhodinového programu sa za mikrofónom striedalo dvadsaťosem nádejných spevákov. Od tých najmenších škôlkarov, jadra tvoriace žiakmi nižších a vyšších ročníkov základnej školy, až po dve gymnazistky. Všetci účinkujúci boli vyparádení a starostlivo vyobliekaní do petrovského ľudového kroja.

V súťažnej časti o postup na pivnický festival súťažili dve speváčky Sára Pavčoková a Alexandra Brtková.

Cena obecenstva: Martin Červený

V revuálnej časti sa obecenstvu predstavili renomované speváčky Vladimíra SabováJarmila Kolárová. Spevákov hodnotila komisia v zložení Mariena Stankovićová-Kriváková, Anna Medveďová a Slovenka Benková-Martinková. Porotu obecenstva tvorili Katarína Balážová, Anna Očovejiová a Anna Struhárová.

Odmenení

Dve rovnoprávne ceny za najkrajší kroj získali Viktória RojkováVladimíra Pucovská. V kategórii nádejí spevácke ceny získali Lea Šimová, Simona Sýkorová, Daniela Speváková Iveta Kováčová. Cenu obecenstva získal Martin Červený.

Cenu za autentickosť piesne ako aj postup na pivnický festival si vyspievala Alexandra Brtková. Druhú cenu získala Sára Pavčoková.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs