Výzva: 10. Konferencia európskych regiónov a miest a naše lokálne samosprávy

20.aug 2014

Výzva: 10. Konferencia európskych regiónov a miest a naše lokálne samosprávy

programm_KERS_14_en-2-1Médiá v jazykoch menšinových spoločenstiev ako iniciátori pozitívnych zmien v našom regióne. Takto asi znie motto novej akcie, ktorú začala mediálna agentúra Heror Media Pont, zastrešujúca menšinové médiá v slovenskom, maďarskom, rusínskom a albánskom jazyku Hlas ľudu, Magyar Szó, Hét Nap, Ruske slovo a Titulli.

Prítomnosť médií v jazykoch menšinových spoločenstiev z Vojvodiny sa rozširuje aj na región, presnejšie Rakúsko.

Ide o mediálne partnerstvo štyroch vojvodinských menšinových médií na 10. Konferencii európskych regiónov a miest, ktorá sa uskutoční v dňoch 28. až 30 septembra vo Viedni.

V tom zmysle spomínaná skupina médií pozýva všetky zainteresované strany, od miest a lokálnych samospráv, po rôzne podniky, aby sa zúčastnili v práci tejto konferencie. Prihlásiť sa možno na webovej stránke Inštitútu európskych regiónov (IRE), ktorý túto udalosť organizuje.

Témou tohtoročnej konferencie je Európa 2050: Preplnené metropoly – prázdne vidieky? s dôrazom na rozvoj regionálneho cestovného ruchu a dopravy.

Organizátor konferencie ako hlavného rečníka konferencie zahlásil renomovaného politického teoretika Benjamina R. Barbera, ktorého nosnou témou príspevku bude disfunkcia medzi štátmi a rastúcim významom miest.

programm_KERS_14_en-2-2

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs