Mladé súčasne slovenské umenie v Novom Sade

15.nov 2016

Mladé súčasne slovenské umenie v Novom Sade

Bosiljka Zirojevićová-Lečićová a Ján Triaška

Bosiljka Zirojevićová-Lečićová a Ján Triaška

Bolo to jedno  z tých podujatí z ktorých človek, napriek moru všednosti vôkol nás, odchádza s plnou dušou. Výstavu Mladé súčasné umenie z Banskej Bystrice, prebiehajúcu v Galérii Akadémie umení na Petrovardinskej pevnosti, možno od začiatku brať ako nový vánok na tunajšej umeleckej scéne, ukážku toho, čím dnešné slovenské umenie dýcha, akými smermi sa hýbe.

Na dnešnej vernisáži podujatie v mene Departmánu výtvarných umení novosadskej Akadémie umení otvorila prof. Bosiljka Zirojevićová-Lečićová, spolu s autorom a hybnou silou projektu a vedúcim Katedry maľby Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej  Bystrici Mgr. Art. Jánom Triaškom, Art.D.

                 

   Zo štyroch katedier

– Ide o ukážkovú výstavu prác našich študentov zo všetkých štyroch katedier. Z každej z nich sme zvolili pár prác na ktorých sme sa zhodli, že nás reprezentujú v tom najlepšom svetle a ukazujú trendy, v ktorých sa súčasné mladé slovenské umenie pohybuje. Chceli sme to odprezentovať práve tu, na pôde Akadémie umení v Novom Sade, pretože máme v pláne rozvíjať intenzívnejšie vzťahy s Departmánom výtvarných umení. Je tu zhruba tridsať prác študentov všetkých ročníkov, plus videá z Katedry intermédií a digitálnych médií, ktorých je  tiež okolo tridsať… – vyzdvihuje kurátor výstavy Ján Triaška.

Autoportrét: Práca Kamily Gamzíkovej

Autoportrét: Práca Kamily Gamzíkovej

Jazdecký pomník: dielo Jakuba Liptáka

Jazdecký pomník: dielo Jakuba Liptáka

Konštatujúc, že v prípade dvoch akadémií, ktoré sú si podobné štruktúrou, už existuje spolupráca v rozličných oblastiach a aj medzi príbuznými departmánmi, vedúca Departmánu výtvarných umení Bosiljka Zirojevićová-Lečićová podčiarkuje, že hlavne ide o jej zintenzívnenie, predovšetkým medzi našim Departmánom výtvarných umení a banskobystrickou Fakultou výtvarných umení.

 

Dobré kontakty

-Táto výstava je teda príležitosťou zistiť ako zintenzívniť tú spoluprácu. Dnes sme mali rozhovory na tému Erazmus projektov mobility na úrovni Univerzity. Ide nám o výmenu umeleckej produkcie, máme podobné prístupy a programy, máme tiež dobré kontakty o ktorých dúfame, že budú ešte častejšie- vraví prof. Zirojevićová.

Výstava, ktorá na tunajšej kultúrnej scéne odštartovala dnes, bude verejnosti a záujemcom sprístupnená do začiatku decembra. Netreba ju prehliadnuť, lebo ozaj prináša viaceré moderné pohľady, sčasti naznačujúc budúce výtvarné trendy. Na záver zostáva kvitovať ako pozitívne gesto, že sa vernisáže okrem milovníkov umenia  zúčastnili aj dekan Fakulty výtvarných umení Doc. Juraj Sapara, akad. soch., ako aj jeho kolega, prodekan pre medzinárodné vzťahy Doc. MgA. Michal Murin, Art.D.

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs