Muž s víziami do budúcnosti

23.máj 2013

ROZHOVOR

 

Úspešný a mladý – Pavel Surový

Úspešný a mladý – Pavel Surový

Pavel Surový je mladý 33-ročný muž pracujúci na Slovensku, rodom z Kysáča, ktorý už od malička vynikal svojou inteligenciou, zručnosťou a skromnosťou. Neustále mal vízie do budúcnosti, jasné ciele, ktoré si zakresľoval, a potom aj dosahoval. Mal v tom aj plnú podporu rodičov, a preto smelo kráčal za svojím cieľom. Hneď na začiatku mu učarili informačné technológie. Už v ranej mladosti jeho túžbou bolo vytvoriť prvú internetovú stránku pre Kysáč, čo sa mu aj podarilo. Neskoršie, ako talentovaný žiak petrovského gymnázia, bol zvolený pre prácu vo Výskumnej stanici Petnica, kde dôkladnejšie cibril svoje remeslo.

Dnes je už, môžeme tak povedať, na trochu iných chodníčkoch. Vyšliapal ich však vlastnou prácou. Získal diplom ekonóma a informatika. Od roku 1995 sa zaoberá vypracovaním internetových stránok. V posledných rokoch sa však špecializoval na marketingového konzultanta pre zahraničné firmy. Získal odmenu za najlepšie multimédium Slovak Multimedia PRIX Award, Zlatý fond pre najlepší e-shop DVDRENT na Slovensku a výherca je aj súťaže HiiiBrand 2010 za najlepší brand sveta. Oprávnene si zaslúžil aj osCara Design Angel za najlepšie logo v Európe na AdPrint Festivale 2012. Rok 2012 je pre neho významným tým, že zvíťazil vo dvoch súťažiach vo svete a jednej na Slovensku. Jeho práce sú publikované v 50 knihách sveta. Bill Gardner, jeden z najväčších autorít v oblasti dizajnu v Amerike, zaradí do tohtoročnej správy Logo Trends 2013 a logo Center z úhrnne 33 000 prác aj prácu Pavla Surového. Ako pritom zdôraznil, práve Pavel je tým, kto určuje trendy na rok 2013.

– Pavel, gratulujeme k úspechu, Kysáčania sú na teba veľmi hrdí…

Logo dizajn Sherlock – bezpečnostné dvere

Logo dizajn Sherlock – bezpečnostné dvere

– Ďakujem za gratulácie a musím pripomenúť, že som vždy, na každej súťaži, kamkoľvek som odišiel, zdôrazňoval v rozhovoroch (či s ministrom, poslancom, veľvyslancom alebo inými významnými osobnosťami), že mám slovenský pôvod, že pochádzam z Kysáča, a pritom som vyprával o mojom rodisku, ale aj o Báčskom Petrovci a slovenskom gymnáziu, o Kovačici a jej insitných umelcoch, ako aj o celej slovenskej komunite žijúcej v Srbsku.

 – Hneď na začiatku tá zvyčajná otázka: skade čerpáš inšpiráciu na svoje trefné práce?

 Logo Vraniari


Logo Vraniari

– Napr. logo, dizajn a balenie na prémium kávy Kafa, ktorá bola vo finále súťaže HiiiBrend v Číne, v Pekingu, som sa musel oboznámiť s celým cyklom kávy počnúc od jej rastu až po konzumáciu a symboliku, preskúmať si všetky balenia konkurencie… Ináč mojou inšpiráciou je samotná príroda, kvapky vody na zemi, asociácie na predmety, okamihy… napr. mrkva ma inšpirovala na vytvorenie úspešného twitter loga… Dostávam asociácie z toho, čo vidím, a vždy sa zamýšľam nad tým, čo by najlepšie komunikovalo s ľuďmi a vystihlo podstatu.

– Kto ti je vo všetkom tom vzorom alebo kto bol tvojím vzorom?

Logo osláv 240. výročia príchodu Slovákov do Kysáča, ktoré Pavel kreoval, vyrobil a daroval...

Logo osláv 240. výročia príchodu Slovákov do Kysáča, ktoré Pavel kreoval, vyrobil a daroval…

– Nemám vzory, lebo by som potom už nebol svoj. Sám som sa učil grafický dizajn a prežíval veľa pádov a úspechov. Bol som nespokojný s prácou školených dizajnérov pri projektoch, a preto som si povedal, že nemôžem strácať klientov kvôli neprofesionálnosti, povrchnosti a nekreativite grafických dizajnérov. Rád experimentujem, na veci sa pozerám v nejakom novom videní a štýle. Moje portfólio ma vyznačuje aj filozoficky, aj esteticky. Jean-Paul Sartre povedal: „Človek je tým, čím sa stáva (čo zo seba urobí)!“

– Keďže si takým vychytaným dizajnérom a manažérom, Kysáčania ťa hneď využili na to, aby si účinkoval v príprave osláv výročia…

Logo Centrum – internetový  katalóg firiem

Logo Centrum – internetový katalóg firiem

– S radosťou som prišiel do Kysáča na pozvanie predsedu MOMS Rastislava Surového, ako i predsedníčky oslavného výboru 240. výročia príchodu Slovákov do Kysáča Ľudmily Berediovej-Stupavskej a urobil to, čo žiadali, lebo mám veľmi rád svoje rodisko. Vypracoval som 7 symbolov pre oslavy Kysáča a leták Kysáča. Pritom logo Vraniari je zaradené aj do americkej knihy Logo Nest B&W (Special Edition). Prišiel čas vrátiť našej dedine starú slávu a posunúť kultúru na ešte vyššiu úroveň.

Pavel Surový sa dopracoval k významným výsledkom vo svete dizajnu, ktorý neodpúšťa chyby, a kde panuje tvrdý boj, plný podfukov a niekedy aj sklamaní. Jeho pevný charakter a nadšenie, ale aj profesionálny vzťah k práci ho však umiestnili na vysoké priečky spoločenského diania.

Anna Legíňová

Snímky: z archívu P. S.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs