NA LITERÁRNOM LUČENCI 2015: Ocenení aj traja kovačickí autori

10.nov 2015

NA LITERÁRNOM LUČENCI 2015: Ocenení aj traja kovačickí autori

Novohradská knižnica v Lučenci na Slovensku začiatkom letných mesiacov príslušného roka vyhlásila IX. ročník celoslovenskej literárnej súťaže pôvodnej slovenskej poézie a prózy.

Kovačickí žiaci sa Literárneho Lučenca 2015 zúčastnili so svojimi 12. literárnymi prácami (Na snímke: Prof. Kotvášová s ocenenými mladými autormi)

Ocenení mladí autori v spoločnosti s profesorkou Kotvášovou-Jonášovou

Na literárnu súťaž Literárny Lučenec 2015, ktorá je venovaná pamiatke významnej slovenskej spisovateľke Božene Slančíkovej Timrave (1867 – 1951), sa zúčastnili aj žiaci kovačickej Základnej školy Mladých pokolení Luka Đukin, žiak šiestého ročníka, siedmáčka Tamara Petráková a Filip Straka, žiak ôsmého ročníka, ktorí získali hodnotné ceny.

Poslaním a zámerom súťaže je prezentáciou vlastnej literárnej tvorby umožniť deťom, študentom a dospelým rozvíjať svoj talent a tvorivosť, podporovať ich v ďalšom umeleckom zameraní, umožniť získať nové poznatky a kontakty v oblasti literárnej tvorby. Ku kvalite ocenených literárnych prác žiakov kovačickej ZŠ výrazne prispela i prof. Mária Kotvášová-Jonášová. Slávnostné vyhlásenie a udelenie cien sa uskutoční 19. novembra t. r. v Lučenci.

                                                                                  Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs