Nakladanie s odpadom a klimatické zmeny

21.nov 2018

Nakladanie s odpadom a klimatické zmeny

Združenie novinárov Ekovest včera uskutočnilo panelovú diskusiu pod názvom: Vplýva nakladanie s odpadom na klimatické zmeny? v Média stredisku Vojvodiny v Novom Sade. Tento okrúhly stôl podporilo Ministerstvo kultúry a informovania.

Účastníci panelovej diskusie

Predsedníčka Združenia novinárov Ekovest a moderátorka Maja Pavlicová povedala, že je cieľom panelovej diskusie, aby odpovedala na niekoľko dôležitých otázok, ktoré sa týkajú nakladania s odpadom, o systéme nakladania pevným odpadom, o uplatňovaní princípov cirkulárnej ekonomiky na lokálnej úrovni zavádzaním primárnej separácie a zníženia biologicky rozložiteľného odpadu, ako aj to, nakoľko sú a na aký spôsob  tieto témy zastúpené v médiách.

O klimatických zmenách hovoril dr Vladimir Ðurđević, profesor na Fyzickej fakulte v Belehrade a povedal, že by každý z nás mal mať vedomie, že sa klimatické zmeny dejú a že ich vplyv bude ešte väčší v budúcnosti, teda musíme žiť s nimi a prispieť, aby sa následky zmenšili.

Dr. Goran Vujić, profesor na Fakulte technických vied v Novom Sade vyhlásil, že nakladanie s odpadom predstavuje jednu z ľudských aktivít, ktorá prispieva k emisiám skleníkových plynov. A že je ten vplyv vo svete 3-5 %, čo je prípad aj v našej krajine.

O konkrétnych príkladoch, ako sa na lokálnej úrovni nakladá s odpadom, a to vo Vršci hovoril Dragan Ninković, pomocník riaditeľa pre komunálne veci VKP Druhý október. Ako príklad uviedol, že vo Vršci, na každom recyklačnom ostrove, odpad delia na dve frakcie, suchú a mokrú.

Nakoniec, novinári, ktorí sa zaoberajú ekologickými témami: Aleksandra Božovićová, Dragana Ratkovićová a Milisav Pajević hovorili o svojich skúsenostiach v každodennom informovaní o problémoch odpadu a stále prítomnejších následkoch klimatických zmien.

D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ
D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs