Návšteva z amsterdamskej univerzity

26.apr 2013

Predseda Obce Báčsky Petrovec Pavel Marčok v utorok 16. apríla prijal hostí z univerzity v Holandsku. Cieľom návštevy bolo nadviazať podnikateľské kontakty a spoluprácu. Do Báčskeho Petrovca zavítali hostia Sven Dekker, predstaviteľ holandskej organizácie PUM, ktorý po druhýkrát prišiel na návštevu Biznis parku, a Aleksandar Ostojić, hlavný konzultant pre rozvoj Biznis parku a predstaviteľ holandskej organizácie PUM v Srbsku.

– Univerzita technických vied z Amsterdamu založila organizáciu pod názvom PUM, ktorá pracuje na popularizácii vedy a na kontaktoch medzi Holandskom a lokálnymi samosprávami a ich hospodárskymi činiteľmi v zahraničí. Pred rokom Báčsky Petrovec navštívila skupina študentov z Holandska. Veríme, že takýmto spôsobom sa možno dopracovať k nejakým výsledkom a nájsť zahraničných investorov, ktorí by začali podnikať aj v našom prostredí, – povedal úvodom predseda Marčok.

Počas návštevy v Petrovci: (zľava) predseda obce Pavel Marčok, Sven Dekker z Holandska a spolupracovník zo Srbska Aleksandar Ostojić

Hosť z Holandska Sven Dekker pracuje ako konzultant pre spravovanie a rozvoj nehnuteľností a zároveň je predstaviteľom  organizácie PUM založenej holandskou úniou podnikateľov.

– Ide o volontérsku organizáciu s 35-ročnou tradíciou, ktorá má predstaviteľov v 80 rozvojových krajinách sveta. Predstaviteľom PUM v Srbsku je Aleksandar Ostojić. Úlohou predstaviteľov je vyhľadávať malé a stredné podniky v lokálnych prostrediach, ktoré potrebujú poznatky z určitej oblasti podnikania. V ústredí organizácie PUM v Holandsku jestvuje báza údajov o senioroch – volontéroch, o biznise a oblastiach, v ktorých pracovali. Keď predstaviteľ krajiny upozorní na niektorý lokálny podnik a jeho potreby po poznatkoch z určitej oblasti podnikania, prostredníctvom ústredia v Holandsku sa koná tzv. vytváranie párov so zodpovedajúcim profilom holandských volontérov, odborníkov v danej oblasti. Po nadviazaní kontaktu predstaviteľ organizácie PUM cestuje priamo do podniku, aby zmapoval situáciu v teréne, – vysvetlil pán Dekker.

Hosť z Holanska pracuje v oblasti nehnuteľností, má za sebou už niekoľko ciest tohto druhu. Vlani dostal pozvanie, aby navštívil Báčsky Petrovec a sústredil sa na rozvoj Biznis parku. Pán Dekker poukázal, že sú návštevy Petrovca, ktoré organizuje PUM, príliš krátke na to, aby sa mohol sústrediť na komplexné požiadavky Biznis parku. A preto navrhol trvalú spoluprácu medzi Obcou B. Petrovec, čiže Biznis parkom a univerzitou v Amsterdame.

– Iniciatívu sme začali realizovať už vlani. V septembri prvá desaťčlenná skupina študentov pobudla v Petrovci. Pod dozorom svojich profesorov sa vopred pripravovali na návštevu Petrovca a Biznis parku, preskúmali lokálne zákony, hospodársky trh, a komunikovali s tímom, ktorý vedie Biznis park, aby ich pobyt v Petrovci bol čím úspešnejší, – doložil Dekker.

Neskoršie študenti zaslali Biznis parku svoj elaborát, ktorý obsahoval biznis plán s ideami, ako ho predstaviť na lokálnej úrovni, potom z aspektu nehnuteľností navrhli, ktoré budovy rekonštruovať a ktoré nechať v pôvodnom stave, prípadne kde vystavať nové.

– S projektom holandských študentov a ich novými ideami boli v Biznis parku spokojní, takže spolupráca s Holandskom pokračuje. Takýmto spôsobom sa Obec B. Petrovec prezentuje ako prostredie otvorené pre zahraničné investície a iné spôsoby spolupráce.

K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs