Noví predsedovia, zástupcovia a obecná rada v Báčskopetrovckej obci

10.jún 2016

Noví predsedovia, zástupcovia a obecná rada v Báčskopetrovckej obci

25obec zhromazdenie

V čele zhromaždenia obce: predseda  Ján Šuľan a zastupca predsedu ZO Anna Huďanová

Včera bolo ustanovujúce zasadnutie novozvoleného Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec. V zhromaždení je 31 výborníkov, ktorým verifikovali mandáty. Z funkcie odvolali doterajšieho predsedu ZO BP a jeho zástupcu, ako aj doterajšieho tajomníka najvyššieho obecného orgánu. Následne vymenovali nového predsedu ZO a zástupcu, ako aj staronového tajomníka. V súrnom postupe na predvečer zvolali ďalšie zasadnutie ZO, keď bol zvolený nový predseda Báčskopetrovskej obce, zástupca predsedu obce a nové zloženie Obecnej rady obce Báčsky Petrovec.

Ustanovujúce zasadnutie ZO BP viedol najstarší výborník Ján Sabo, zo skupiny občanov Za prostredie, v ktorom je hodno žiť. Po verifikovaní výborníckych mandátov z funkcie predsedu ZO BP odvolali Rajka Perića a z funkcie zástupcu predsedu ZO BP Spasoja Prodanova.

Na tieto funkcie boli následne navrhnutí dvaja kandidáti. Srđan Simić zo Srbskej pokrokovej strany (SNS) za predsedu zhromaždenia navrhol Jána Šuľana z Petrovca (SPS) a za zástupkyňu predsedu Annu Huďanovú z Hložian, zo strany Slováci vpred!. Pavel Marčok z Demokratickej strany (DS) za predsedu ZO navrhol Jaroslava Danku z DS a na miesto zástupcu predsedu Rajka Perića z SPS.

Tajným hlasovaním do funkcie predsedu ZO bol zvolený Ján Šuľanza zástupkyňu predsedu Anna Huďanová. Do funkcie tajomníka Zhromaždenia obce znovu vymenovali Svetoslava Majeru.

25obec predseda Simic

Nový predseda Báčskopetrovskej obce Srđan Simić v prvom príhovore výborníkom Zhromaždenia obce

Novozvolený predseda ZO BP Ján Šuľan v súrnom postupe zvolal v ten istý deň v predvečerných hodinách nasledovné zasadnutie tohto obecného orgánu. Okolo toho, či bolo zvolané v súlade s platným zákonom alebo nie nastala prudká rozprava a 13 výborníkov z opozičných politických strán (JS, DS, SPS) protestne opustili sieň zhromaždenia obce.

V pokračovaní na schôdzi zostalo 18 výborníkov, ktorí z funkcie predsedu Báčskopetrovskej obce odvolali Pavla Marčoka a zástupcu predsedu obce Miroslava Čemana. Za predsedu obce bol navrhnutý a potom tajným hlasovaním aj jednohlasne zvolený Srđan Simić (SNS) z Maglića a za zástupcu predsedu obce Ján Brna (LSV) z Petrovca.

Do obecnej rady tiež tajným hlasovaním zvolili Predraga Bojanića (oblasť vzdelávania), Aleksandra Nakića (resor mládeže a športu), Milana Anušjaka (hospodárstvo), Karla Werleho (oblasť rozpočet a financie), Radomira Zotovića (lokálny rozvoj) a Jána Melegu (oblasť kultúry).

Katarína Gažová

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs