Novosadská umelkyňa Alena Klátiková vystavuje v Belehrade

22.jan 2018

Novosadská umelkyňa Alena Klátiková vystavuje v Belehrade

 

Autorka pred jedným z obrazov

Vernisáž piatej samostatnej výstavy akademickej grafičky Aleny Klátikovej  z Nového Sadu prebiehala dnes večer v Galérii Grafického kolektívu v Belehrade. Na podujatí menom V hľadaní identity mladá autorka sa predstavila vyše dvadsiatimi grafikami, tematicky zapadajúcimi do cyklu svojráznych portrétov, ktorému sa venuje už niekoľko rokov.

“Ide najmä o litografie, ktorými sa prednostne upriamujem na otázky identity. Tematika je v zásade rovnaká, no práce sú s trochu bohatším koloritom, čiže s názornejšími variáciami vo farbách. V podstate pôjde o isté uzatvorenie uvedeného cyklu, ktorý dominuje v mojej tvorbe v poslednom období.” – uvádza umelkyňa.

Dve práce

Odpovede na filozofické otázky

O otázkach identity, ktorými sa človek zaoberá od nepamäti, alebo odkedy vie o sebe, sa zmienil  kunsthistorik, spolupracovník Galérie Grafického kolektívu Miroslav Sapundžić. Podotkol, že Klátiková svojimi dielami vlastne hľadá odpovede na filozofické otázky späté s osobnou, ale aj širšou identitou.

Z vernisáže

Výtvarný kritik Sava Stepanov ako kladné kvituje skutočnosť, že práce vznikali  technikou litografie, umožňujúcej  bezprostredný a spontánny umelecký prejav. Podľa neho, Klátiková sa nezaoberá charakteristickým vzhľadom, ešte menej fyziognómiou samotnej tváre portrétovaných, ale nás v prvom rade informuje o ich psychologickom statuse, individualite, temperamente…

Čiže, podstatný je obsah, metafora, filozofické vnímanie skutočnosti vyplývajúce z jej grafík, ktoré možno tlmočiť rozlične, na mieru vlastných úvah a predstáv. Môžu sa o tom presvedčiť aj samotní návštevníci podujatia, ktoré potrvá do 3. februára.

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs