Nový Sad – Mládežnícke hlavné mesto Európy

2.jan 2019

Nový Sad – Mládežnícke hlavné mesto Európy

V bežnom roku 2019 Nový Sad je Mládežníckym hlavným mestom Európy.

Je to príležitosť venovať sa mladým viac než v predchádzajúcich rokoch. Bude sa to robiť prostredníctvom rôznych programov, ktorými sa poukáže na kultúrny, politický, ekonomický, spoločenský život, ale i na rozvojové programy pre mladých.

Ciele OPENS sú oslava rozličnosti, kreovanie inovatívnych politík, podnecovanie mladých, aby prebrali úlohu a zodpovednosť v tvarovaní vlastnej budúcnosti. Zámerom je, aby sa v roku 2019 v programoch Mládežníckeho hlavného mesta Európy zahrnulo 500 tisíc mladých ľudí zo Srbska a regiónu.

Slávnostné otvorenie Mládežníckeho hlavného mesta Európy bude 26. januára v Synagóge v Novom Sade, kde sa očakávajú najvyšší predstavitelia štátu a hostia z Európy.

Potom nasleduje večierok vo Veľkej sále na Spense. Na bezplatnom koncerte vystúpia prestížne svetové, regionálne a domáce hudobné hviezdy.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs