O budúcom kreatívnom stredisku Nového Sadu

30.aug 2017

O budúcom kreatívnom stredisku Nového Sadu

Včera v priestoroch Študentského kultúrneho strediska Fabrika uskutočnili ešte jeden „Divan“ o budúcom rozvoji priestoru niekdajšej továrne Petra Drapšina.

Fotky: http://novisad2021.rs/

„Divan“ realizovali z iniciatívy Nadácie Nový Sad 2021 – Európske hlavné mesto kultúry. Ako uvádzajú v tlačovej správe spomenutej nadácie účastníkmi „Divanu“ boli nájomníci podnikateľského priestoru, občania, predstavitelia Mesta Nový Sad a tejto nadácie.

Hovorilo sa o tom, čo má byť náplňou tohto priestoru, aby sa transformoval na nové kultúrne stredisko do roku 2021, keď Nový Sad bude Európskym hlavným mestom kultúry. Riaditeľ nadácie Nemanja Milenković povedal, že prišli k dôležitým záverom, uvádza sa v tlačovej správe. Predovšetkým k tomu, že si priestor Čínskej štvrte má zachovať autentickosť.

Časť dlhodobého procesu transformácie Mesta Nový Sad

Navrhli tiež, aby sa formovala Komisia (pracovné teleso) pre spravovanie priestorom a projektom ‘’Youth creative polis’’. V nej budú predstavitelia Nadácie NS 2021 EHMK, OPENS, príslušných mestských správ a pracovnej skupiny pre kapitálové investície a infraštruktúru, tiež predstavitelia remeselníkov, ktorí vykonávajú svoju činnosť v tejto štvrti a umelcov, čiže ich profesijných združení.

Nadácia tieto závery prezentuje na zajtrajšom Fóre pre kultúru. Ako sa pripomína v tlačovej správe Nadácia Nový Sad 2021 – Európske hlavné mesto kultúry podnietila rozpravu na tému rekonštrukcie priestoru tzv. Čínskej štvrte ako časť dlhodobého procesu transformácie Mesta Nový Sad.

Tiež realizovali početné výskumy na základe ktorých sa zistilo, že sa najväčšie percento anketovaných občanov, profesionálnej verejnosti, ako i samotných nájomníkov priestoru v tzv. Čínskej štvrti zhoduje, že je rekonštrukcia nevyhnutná, v zmysle definovania účelu a výstavby turistického a kultúrno-tvorivého potenciálu mesta.

Všetci záujemcovia sa môžu pripojiť k rozprave na nadchádzajúcom „Divane“, ktorý bude 5. septembra keď sa bude hovoriť na tému financovania kapitálových i infraštruktúrnych zmien, ktoré sa predvídajú projektom ‘’Youth creative polis’’.

 

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs