O menšinových zákonoch – v Bielom Blate

23.jún 2018

O menšinových zákonoch – v Bielom Blate

V uplynulú stredu poslanci v Národnom zhromaždení Srbska schválili dlho očakávané tzv. menšinové zákony. O konečnom znení Zákona o ochrane práv a slobôd národnostných menšín a Zákona o národnostných radách národnostných menšín sa na dnešnom pracovnom stretnutí členov Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Bielom Blate vyjadrila jej predsedníčka Anna Tomanová-Makanová.

Ako povedala, pozorované zákony zatiaľ nevyšli tlačou v Úradnom vestníku republikového parlamentu a na ich analýzu je treba viacej času. Zmieňujúc sa o Zákone o národnostných radách o. i. podčiarkla: „Už na prvý pohľad je zrejmé, že spoločné požiadavky všetkých 20 národnostných rád v Srbsku týmto zákonom nie sú zahrnuté.“

Dodala, že „naďalej nie je určený status národnostných rád.“ Rady sa, povedala Tomanová-Makanová, dožadovali, aby fungovali „ako orgán verejnej správy.“ Čiže, aby o niečom naskutku mohli aj rozhodovať, nielen podieľať sa pri rozhodovaní, respektíve poskytovať mienky, navrhovať a podobne.

Na základe nového zákona národnostné rady už nebudú orgánom kultúrnej autonómie, ale budú pôsobiť ako „organizácie, ktoré účinkujú v procese rozhodovania, zakladajú inštitúcie v štyroch oblastiach (kultúra, vzdelávanie, informovanie a úradné používanie jazyka a písma), avšak ich financovanie naďalej zostáva nedopovedané.“

Ako zdôraznila predsedníčka NRSNM, zákony, o ktorých hovorila, nie sú v harmónii s inými zákonmi, ktoré sa dotýkajú jednotlivých segmentov činnosti a financovania národnostných rád a inštitúcií, ktoré rady zakladajú. Záverom výkladu, po ktorom nenasledovala žiadna diskusia vyzvala príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny, aby sa zapisovali do osobitných voličských zoznamov. Dodala, že voľby budúcej zostavy NRSNM budú najneskoršie 4. novembra v tomto roku. Vypísané vraj budú v období od konca júla do konca augusta.

Pomerne skromný počet členov NRSNM privítala predsedníčka Miestneho oboru Matice slovenskej v Bielom Blate Jarmila Hromčíková. Prihovoril sa aj predseda Rady Miestneho spoločenstva Biele Blato Miroslav Markuš. Po kratšej prechádzke dedinou, v ktorej viacerí boli prvý raz, nasledoval spoločný obed členov rady a prítomných novinárov.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs