O realizácii rozpočtu v prvom polroku

9.sep 2017

O realizácii rozpočtu v prvom polroku

Pozornosť výborníkov na včerajšom zasadnutí Zhromaždenia mesta Nový Sad bola upriamená na realizáciu mestského rozpočtu v prvom polroku bežného roka.

Výborníkov o tom informovala Aleksandra Radaková, členka Mestskej rady Nového Sadu poverená financiami. V prvom polroku príjmy boli vyše 11 miliárd dinárov (11 137 558 016,93) a výdavky vyše 5 miliárd (5 638 751 258,86). S realizáciou nie sú spokojní najmä výborníci opozície, ktorí takýto prebytok ohodnotili ako nedostatok ideí a plánov čelných ľudí, ktorí nemajú víziu rozvoja mesta a prostriedky trovia na platy a údržbu komunálnych služieb.

Primátor Miloš Vučević sa zhodol s opozíciou, lebo ani sám nie je spokojný s realizáciou rozpočtu. Podľa jeho slov by sa malo lepšie a rýchlejšie robiť najmä keď ide o kapitálové investície. Ako však vysvetlil, trovenie rozpočtových prostriedkov bude viditeľnejšie v deväťmesačnej správe, keď budú vyplácať za zakončené investície, ktoré sa v prvých šiestich mesiacoch iba začali. Podľa slov primátora Mesto Nový Sad sa činí na početných investíciách. Okrem iných na výstavbe budovy Záchrannej zdravotnej služby, Hudobno-baletnej školy a nasleduje i rozšírenie Sentandrejskej cesty a rovnomenného mostu, ako i zakončenie centrálnej kuchyne pre Radosno detinjstvo.

Príjmy sú o niečo vyššie od plánovaných a zvýšili sa predovšetkým z úpravy stavebných pozemkov. Prostriedky z dane z príjmov sú na plánovanej úrovni. Zvýšili sa i príjmy z dane z prevodu absolútnych prác. To podľa mienky M. Vučevića nasvedčuje o ekonomickom zosilnení občanov a väčšom objeme predaja nehnuteľností.

Nový zónovo-tarifný systém

To, čo však najviac môže zaujímať občanov je nový zónovo-tarifný systém s koeficientmi a hranicami zón v mestskej a prímestskej doprave, ktorý včera schválili. Opoziční výborníci kritizovali nový systém. Podľa ich mienky nie je vypracovaný na základe potrebných štúdií a bez sumy základnej ceny nemožno vidieť, čo to bude znamenať pre občanov a pre GSP. Na samotnom zasadnutí totiž nebolo povedané, či sa zvýšia ceny prepravy. Iba to, že sa týmto znížili koeficienty, na základe ktorých sa vyratujú ceny lístkov pre prímestské osídlenia, čiže pre druhú, tretiu, štvrtú a piatu zónu.

Avšak, ako povedal primátor cena mestského lístka sa zvýši z terajších 55 na 60 alebo 65 dinárov. Nový zónovo-tarifný systém zníži rozdiel v cene lístka medzi mestom a prímestskými osídleniami. Ceny žiackych mesačných lístkov, ostatných privilegovaných lístkov a lístky v prímestskej preprave zostanú rovnaké ako doteraz. Treba však povedať, že aj pre tých, čo prichádzajú z okolitých dedín preprava vlastne zdražie, lebo väčšina využíva aj mestské autobusy. Očakáva sa, že sa nové ceny začnú uplatňovať od 1. novembra.

Okrem tohto na včerajšom zasadnutí pozornosť venovali i niekoľkým plánom podrobnej regulácie. Podporili rozhodnutie Správnej rady PU Radosno detinjstvo o zmene statusu a názvu. Jednohlasne schválili finančnú podporu štipendijnému fondu pre nadaných študentov a mladých vedeckých pracovníkov a umelcov Univerzity v Novom Sade. Analyzovali i správy o realizácii investičných aktivít verejných komunálnych podnikov v meste v prvom polroku. Tiež rozvrhnutie vlaňajšieho zisku mestských komunálnych podnikov.

 

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs