V obci Alibunár nová koalícia pri moci

18.jún 2015

V obci Alibunár nová koalícia pri moci

srpska-napredna-strankaKoalícia medzi Demokratickou stranou a Srbskou pokrokovou stranou, ktorá v obci Alibunár bola pri moci posledné tri roky pukla ako mydlová bublina.

Totižto  dnes na zasadnutí lokálneho parlamentu novozvolená vládnuca väčšina, ktorú tvorí 8 výborníkov Srbskej pokrokovej strany a 5 výborníkov Socialistickej strany Srbska a ktorá doteraz bola opozíciou najprv uvoľnila doterajších a zvolila nových členov Komisie pre kádrové, administratívne a pracovné vzťahy a členov Komisie pre mandátno-imunitné vzťahy.

Ihneď potom na návrh jednej tretiny výborníkov tajným hlasovaním z funkcie odvolali predsedu obce Đuricu Gligorijevho (DS) s krátkym zdôvodnením, že si nerobil dobre svoju robotu.

Pravdaže odvolaním z funkcie predsedu aj mandáty jeho zástupkyne Dragany Komatinovej (DS) a členom Obecnej rady sa stali neplatnými.

Zuzana Đukićová, nová predsedníčka Zhromaždenia obce Alibunár

Zuzana Đukićová, nová predsedníčka Zhromaždenia obce Alibunár

Podobným spôsobom z funkcie odvolali aj zástupcu predsedu Zhromaždenia Dušana Jovanovića (DS), čie miesto obsadil socialista Dejan Vasiljević.

Ihneď potom aj predseda Zhromaždenia pokrokár Predrag Belić podal demisiu na svoju funkciu, po čom za novú predsedsedníčku Zhromaždenia zvolili Jánošíčanku, tiež pokrokárku Zuzanu Đukićovú. Ona je prvá žena v čele lokálneho parlamentu v dejinách tejto obce, a zároveň druhá Jánošíčanka. Pred ňou túto funkciu takmer 5 rokov zastával Pavel Staňo.

Nuž a na záver na návrh tretiny výborníkov novozaložená výbornícka väčšina tajným hlasovaním za nového predsedu obce zvolila Predraga Belića. Zástupcom sa stal dlhoročný predseda tejto obce, a v tomto mandáte opozičník, socialista Milan Ćuruvija, a za členov Obecnej rady sú zvolení Boško Tijanić, Siniša Gavrančić, Daniela Lončarová, Vojislav Diklić, Oliver Filipović, Tamara Radojčićová, Adriana Sferová, Radovan Vidanović a Gordana Savićová.

Vladimír Hudec

 

 

 

 

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs