Oslava ochrancu vinohradníkov v Kulpíne

16.feb 2018

Oslava ochrancu vinohradníkov v Kulpíne

Členovia Združenia vinohradníkov a vinárov Kulpína sa v stredu 14. februára zoskupili vo vinohrade svojho člena Radoslava Kolarskeho. Svätého Trifuna – ochrancu vinohradníkov oslávili posviackou vinohradu.

Nábožný text ku sviatku SV. Trifuna predniesol evanjelický kňaz v Kulpíne Jaroslav Javorník (sprava – v popredí). Vedľa je predseda združenia vinohradníkov a vinárov Kulpína Michal Dovičin. Ďalej stoja majiteľ vinohradu Radoslav Kolarski a pravoslávny kňaz Lazar Majstorović

Prvý rez viničného kra vo vinohrade Radoslava Kolarskeho

Obrad vykonal pravoslávny kňaz v Kulpíne Lazar Majstorović za prítomnosti evanjelického kňaza Jaroslava Javorníka, ktorý prečítal nábožný text k tomuto sviatku. Symbolicky prvý rez viniča vykonal kňaz Lazar Majstorović.

Snemovali vinohradníci

V predvečerných hodinách Združenie vinohradníkov a vinárov Kulpína malo výročné zasadnutie v miestnostiach rybárskej chatky v Kulpíne. Nieslo sa v znamení pätnásteho výročia od založenia združenia.

Prednesené boli správy a plány na nasledovný rok. Vo volebnej časti stretnutia za predsedu združenia zvolili Michala Dovičina, doterajšieho predsedu, ktorému je toto štvrtý mandát. Do združenia sa zapájajú aj mladí ľudia, čo je aj jedným z cieľov členstva kulpínskych vinohradníkov a vinárov.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs