Otvorené Medzinárodné dni energetiky a investícii v Novom Sade

1.mar 2018

Otvorené Medzinárodné dni energetiky a investícii v Novom Sade

Minister Radomir Antić

Siedme Medzinárodné dni energetiky a investícií dnes na Novosadskom veľtrhu otvoril minister baníctva a energetiky Radomir Antić.

Minister hovoril o prebiehajúcich projektoch v energetike, do ktorých je vložené vyše tri miliard eur. Povedal, že je to najväčší investičný cyklus v energetike za posledné štyri desaťročia v našej krajine. Tieto projekty sú dôležité pre dosiahnutie cieľu, aby do roku 2020, v rámci našej spotreby bolo 27 percent z obnoviteľných zdrojov energie.

Zelená budúcnosť Srbska

Pokrajinský tajomník Nenad Grbić

Nenad Grbić, pokrajinský tajomník pre energetiku, stavebníctvo a dopravu na otvorení vyzdvihol, že ústrednou témou týchto dvoch dní bude energetická účinnosť so svojimi modelmi financovania. Tohto roku novou témou je zelená budúcnosť Srbska, majúc na zreteli silu a perspektívu veterných parkov na území Vojvodiny. Grbić vyhlásil, že viac ako 90 percent veterných parkov sa bude nachádzať práve na území Vojvodiny.

Dni energetiky a investícií sú najväčším fórom pre domáce a zahraničné projekty a patria medzi najvýznamnejšie v našej krajine. Cieľmi takýchto podujatí je dosahovanie energetickej nezávislosti a bezpečnosti a významnejšie používanie obnoviteľných zdrojov energie. Témy, o ktorých sa bude hovoriť počas dvoch dní tejto udalosti, zjednocujú energetiku, investície a ekonomiku. Tomu svedčí aj prítomnosť Európskej banky pre obnovu a rozvoj a tohto roku po prvý krát bude prítomný aj Inštitút pre energetiku juhovýchodnej Európy. Na paneloch a konferenciách budú účinkovať experti z 12 krajín.

Toto podujatie spoločne organizujú Pokrajinský sekretariát pre energetiku, stavebníctvo a dopravu, Centrálno-európske fórum pre rozvoj – CEDEF a Novosadský veľtrh. Mesto partner Dní energetiky a investícií je Nový Sad a priateľské mesto je mesto Zreňanín.

D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ
D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs