Pán Štúr, tie noviny sú skvelé!

26.aug 2015

Pán Štúr, tie noviny sú skvelé!

Jaroslav Velčický je aj autorom drevorezby Ľudovíta Štúra, umiestnenej v rodnom Uhrovci

Jaroslav Velčický je aj autorom drevorezby Ľudovíta Štúra,
umiestnenej v rodnom Uhrovci

KONŠTANTA KRAJANSTVA V BRATISLAVE

Vstúpili sme do pyramídy s jediným cieľom. Pocítiť na vlastnej koži energetickú silu neprekonateľného ihlana. Áno, aj na takéto zaujímavosti natrafí krajanský novinár, ak zavíta do Uhrovca, rodiska Ľudovíta Štúra. V záhrade rezbára Jaroslava Velčického nás však vítal ešte ktosi: Vodník, ktorému práve na udicu skočila rybka. Medzi diela uznávaného slovenského hendikepovaného umelca, ktorý svoju prácu zvláda jednou rukou, patrí aj obrovský drevený reliéf Dubčekovo Slovenskoportrét jazykovedca Ľudovíta Štúra. S Jaroslavom Velčickým sa krajanskí novinári, účastníci Letnej školy žurnalistiky 2015, stretli v posledný deň kurzu v rodisku dvoch velikánov. V Uhrovskom múzeu ho spolu s manželkou Máriou, ktorá má inak srbské korene, predstavila riaditeľka Elena Beštová. Dôkladný prieskum terénu, vrátane partizánskych bunkrov na Jankovom vŕšku viedla Historia magistra vitae k spoločnému rodnému domu Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka.

Naspäť cesta nemožná

Rok, v ktorom si pripomíname 200. výročie narodenia Štúra, prekypuje na Slovensku aktivitou, a to hneď dvojako. Na jednej strane sa pripravuje množstvo podujatí, predstavení, výstav. Na druhej strane prebiehajú veľké rekonštrukcie a obnovy. Práve preto sa nám nepodarilo vojsť do pamätného rodného domu v Uhrovci, ani do domu, kde Štúr býval v Modre. Celé centrum západoslovenského mestečka sa mení pri stavebných prácach na nepoznanie. Rovnako vypadá aj Štúrova ulica v Bratislave, kam každé ráno novinári prichádzali, aby zasadli do školských lavíc Katedry žurnalistiky.

8:30! Bežíme na električku! Vstávame od stola s raňajkami, berieme kabelky a ruksaky a ako praví novinári obvešaní fotoaparátmi, diktafónmi, tabletmi a notebookmi vydávame sa do centra Bratislavy, na katedru. „Meškáme!“ kričí ktosi spomedzi nás. Zrýchlime ešte viac, aby sme zadýchaní, ale v rámci akademickej štvrťhodinky, stihli vybehnúť na druhé poschodie na prednášku. Počas svojho pobytu od 17. do 22. augusta sa nás ujali hneď niekoľkí pedagógovia, znalci Štúra, či novinári z praxe. Jaroslav Buček na nás apeloval, aby sme sa snažili byť zaujímavými a vnímavými moderátormi. Igor Haraj priblížil základy z rozhlasovej žurnalistiky. Reportér Peter Kubínyi odhalil niektorým známe a niektorým neznáme tajomstvá dobrej novinárskej reportáže. Pošepneme jedno aj vám: „Pri rozhovore musíte respondenta vyprovokovať správnymi otázkami. Musíte ho počúvať a chápať, o čom hovorí.“ V tom však nezabudne dodať: „Dobrému novinárovi treba aj kus novinárskeho šťastia.“

Na slávnostnom odovzdávaní certifikátov sa zúčastnil aj predseda ÚSŽZ Igor Furdík

Na slávnostnom odovzdávaní certifikátov sa zúčastnil aj predseda
ÚSŽZ Igor Furdík

Po nás zborník a film

O spisovnej výslovnosti a gramatike hovoril Miloš Horváth. Ján Hacek ukázal zas to, ako sa bude graficky pripravovať zborník prác, ktoré, a to zdôraznime, sa stali akousi vstupenkou na tohtoročnú letnú školu. Veď už niekoľko týždňov vopred museli záujemcovia absolvovať online kurz žurnalistiky a vypracovať spektrum tém a esej o štúrovských presahoch do krajanskej problematiky.

S Janou Pazderovou sme točili video o krajanských novinároch. „Aké je vaše najobľúbenejšie slovenské slovo?“ kladie súbor otázok doktorandka Jana spoza kamery. „Mňa hreje pri srdci, keď mi niekto povie, že môj jazyk je ľubozvučný,“ hovorí novinárka z Kovačice Oľa Glóziková-Jonášová. Medzi odpoveďami sa však nájde aj ľaľa, sranda, či mamička. A kde sme nakrúcali? Nuž niet na Štúrovej ulici lepšieho miesta ako kaviarne, ktorá nesie jeho meno a je plná alternatívnych obrazov s jeho podobizňou.

Svojou angažovanosťou nás strhli aj pedagogičky Mária Follrichová a Eva Bachletová. Ingrid Slaninková nás previedla štúdiami obrátenej pyramídy Slovenského rozhlasu a Marta Gajdošíková nás uvítala v budove verejnoprávnej televízie. Nevynechali sme ani Tlačovú agentúru Slovenskej republiky. A kto nás povzbudzoval v práci počas celého online kurzu žurnalistiky? Koordinátor letnej školy Ľudo Pomichal. On nás sprevádzal aj na exkurziách v Modre a Uhrovci, ktoré sa stali výnimočnými príležitosťami na získavanie údajov.

Tohtoročná Letná škola žurnalistiky pre krajanov, ktorú organizuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa skončila odovzdávaním certifikátov v slávnostnej sieni univerzity v piatok na pravé poludnie. Okrem 169 účastníkov Letnej školy slovenského jazyka Studia Academica Slovaca tu dostalo pod dohľadom rektora univerzity z rúk vedúcej Katedry žurnalistiky Svetlany Hlavčákovej certifikáty o absolvovaní kurzu aj 13 novinárov zo Srbska, Chorvátska, Rumunska, Ruska a Nemecka.

V Lyceálnej knižnici v Bratislave sme listovali v Slovenských národných novinách

V Lyceálnej knižnici v Bratislave sme listovali v Slovenských
národných novinách

Listujeme v Slovenských národných novinách

Poznáte ten neuveriteľný pocit, keď pred vami ožijú staré poznatky z učebníc? Presne to na vás doľahne pri vstupe do Lyceálnej knižnice, kam nás zaviedla profesorka Danuša Serafínová. Len čo sa dotknete staručkých, ale zachovaných zväzkov a zalistujete v Slovenských národných novinách či Hurbanových Slovenských pohľadoch, pocítite hrdosť, že ste novinárom a kráčate v šľapajach skutočných osobností. „Tu vidíte v triednej knihe aj zápis o tom, že lýceum navštevoval Ľudovít Štúr,“ pokračujeme v podobnom výklade aj na Bratislavskom hrade. Výstavou o Ľudovítovi Štúrovi nás sprevádzal kurátor Pavel Komora. Vrele odporúčame zažiť každému na vlastnej koži neuveriteľný dojem z ožívania histórie známej zo školských lavíc.

Letná škola naplnila očakávania účastníkov. Neboli by sme však dobrí novinári, keby sme nemali návrhy na inovácie, keby nás nehnala túžba po skúsenostiach a poznatkoch. Ocenil ich aj predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík. Vedúca Katedry žurnalistiky Svetlana Hlavčáková na margo toho dodáva: „Letná škola je hlavne výbornou možnosťou, aby sa novinári stretli a spoznali život krajanských médií.“

Vieme o sebe? Za hrsť poznatkov prináša novinár v batôžku. Ponúka kultúru, krajanstvo, medzinárodné vzťahy. Rozdáva odhodlanie a pravdu. Za najväčší prínos určite všetci hlavní aktéri považujú zoznámenie sa medzi sebou navzájom. Nové kontakty otvárajú prostredníctvom týchto novinárov dvere aj ostatným krajanom. Vrelé pozvanie čítať, počúvať, sledovať krajanské médiá v iných štátoch je prioritou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. My novinári, a dovolím si povedať za všetkých, sa o to budeme celou silou usilovať. Veď ak máme svoju prácu vnímať ako poslanie, tak viesť ľudí k vzájomnému spoznávaniu a tolerancii je určite tou najkrajšou časťou našej práce.

Monika Necpálová

M. NECPÁLOVÁ
M. NECPÁLOVÁ

MONIKA NECPÁLOVÁ (1985) S redakciou týždenníka Hlas ľudu spolupracuje teraz druhý rok. Ako novinárka pochádzajúca zo stredného Slovenska prispievala niekoľko rokov do periodík na Slovensku, podieľala sa na činnosti viacerých novinových portálov a neskôr pôsobila tri roky v Prahe v krajanskej redakcii magazínu Slovenské dotyky. Blízka jej je krajanská problematika; siaha predovšetkým po analytických a beletristických žánroch, v časopise Zorničke svoju tvorbu zameriava na deti. Venuje sa kultúre, dôraz kladie na človeka a so záľubou píše i dokumentárne reportáže. Kontakt: necpalova@hl.rs