Petrovčania v Krupnji

28.apr 2014

Petrovčania v Krupnji

Foto: z archívu KUS Petrovská družina

Foto: z archívu KUS Petrovská družina

V sobotu 12. apríla detská tanečná skupina Petrovskej družiny absolvovala zájazd do mestečka Krupanj, kde petrovský tanečný dorast hosťoval na podujatí Lazarevdan na stolicama. Mladí Petrovčania zatancovali dva tance: O reťaz, o reťaz a Naša Anička, ktoré ich nacvičila choreografka Tatiana Kriváková-Amidžićová. Za výkon boli odmenení veľkým potleskom a zúčastnili sa aj v pouličnom defilé. V rámci zájazdu mali možnosť obzrieť si aj mesto Krupanj a krásnu prírodu v cirkevnom parku Dobri potok.

j. č-p

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs