Písomnosť a zachovanie tradície národa

28.sep 2013

VÝSTAVA A PREDNÁŠKA V KULPÍNE

Dni metropolitu Stefana Stratimirovića prebiehali od 15. do 22. septembra v Kulpíne, a to v znamení 200. výročia tamojšieho pravoslávneho chrámu, ktorý metropolita Stefan Stratimirović dal vystavať, a potom ho aj posvätil. Po slávnostnej akadémii v kulpínskom kaštieli a odhalení busty metropolitu Stefana Stratimirovića v Aleji velikánov (v nedeľu 15. septembra) už v utorok 17. septembra boli ďalšie podujatia.

Z otvorenia Putovnej výstavy cyriliky v galérii kulpínskeho Muzeálneho komplexu: (zľava) Rade Despotović, Dragana Vujaklija, Ivan Stratimirović a Dragoljub Antić

Z otvorenia Putovnej výstavy cyriliky v galérii kulpínskeho Muzeálneho komplexu: (zľava) Rade Despotović, Dragana Vujaklija, Ivan Stratimirović a Dragoljub Antić

V Galérii Muzeálneho komplexu v Kulpíne otvorili výstavu autora Ivana Stratimirovića, potomka rodiny Stratimirovićovej. Ivan Stratimirović, inžinier technológie, pracoval viac než tridsať rokov ako vysokoškolský profesor. Je aj zakladateľom a predsedom združenia Kultúra cyriliky. Celý rad rokov sa venuje zbieraniu prác najznámejších umelcov, ktorí sa venujú písmu cyriliky, teda kaligrafii – krasopiseckému umeniu a topografii – miestopisom. Výstava autora Ivana Stratimirovića je pomenovaná Putujuća izložba ćirilice (Putovná výstava cyriliky). Zaradené sú sem i práce žiakov kulpínskej základnej školy. Vypracovali ich práve v utorok 17. septembra v rámci dielne usporiadanej v Muzeálnom komplexe a venovanej dejinám cyriliky. Pri otvorení výstavy sa prítomným prihovorili vedúca Muzeálneho komplexu v Kulpíne Dragana Vujaklija, pravoslávny kňaz v Kulpíne Rade Despotović a autor výstavy Ivan Stratimirović.

Po otvorení výstavy podujatia pokračovali v salóne Veľkého kaštieľa, kde odznela zaujímavá prednáška profesora Dragoljuba Antića, jadrového fyzika, ktorý sa vo voľnom čase venuje skúmaniu dejín srbského písma a národa. Výsledkom jeho dlhoročnej dôkladnej výskumnej práce je už viac ako desať kníh z tejto oblasti.

K. Gažová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs