Podpísali zmluvy o vykonávaní prác

4.máj 2017

Podpísali zmluvy o vykonávaní prác

V mene Kultúrno-osvetového spolku Mladosť z Lugu Zmluvu podpísala jeho predsedníčka Anna Čelovská

V miestnostiach NRSNM dnes bolo slávnostné podpisovanie Zmlúv o vykonávaní prác a technickej spolupráci medzi Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny a Kultúrnym centrom Aradáč z Aradáča, Slovenským kultúrno-umeleckým spolkom Milana Rastislava Štefánika z Bingule, Slovenským evanjelickým a.v. cirkevným zborom v Zreňanine, Kultúrno-umeleckým spolkom Mladosť z Lugu a Miestnym odborom Matice slovenskej v Bielom Blate.

V mene NRSNM zmluvy podpísala predsedníčka Anna Tomanová–Makanová, a z Aradáča Anna Bagľašová, z Bingule Milko Horvát, zo Zreňanínu Vladimír Lovás, z Lugu Anna Čelovská a z Bieleho Blata Jarmila Hromčíková.

Milión dinárov na výstavbu Matičného domu v Bielom Blate

Rozdelenie prostriedkov

Tieto prostriedky boli vyčlenené z pokrajinského rozpočtu a NRSNM ich takto rozdelila: Miestny odbor Matice slovenskej v Bielom Blate dostal milión dinárov na začiatok výstavby Matičného domu v Bielom Blate, Kultúrne centrum Aradáč z Aradáča 523-tisíc dinárov na záverečnú fázu rekonštrukcie Slovenského domu, Kultúrno-umelecký spolok Mladosť z Lugu 300-tisíc dinárov na ukončenie prác na novom Dome kultúry v Lugu.

Do Bingule 193-tisíc dinárov na úpravu fasády na Slovenskom dome

Slovenský evanjelický a.v. cirkevný zbor v Zreňanine dostal 200-tisíc dinárov na začiatok projektu výstavby Mládežníckeho centra a Slovenský kultúrno-umeleckým spolok Milan Rastislava Štefánik z Bingule 193-tisíc tiež na ukončenie rekonštrukčných prác. Celkovo 2 216 000 dinárov.

Podpisovaním týchto zmlúv sa končí projekt o podpore lokálnym prostrediam a týmto si Výbor pre úradné používanie jazyka a písma splnil plán na tento rok, čo sa týka kapitálnych investícií.

 

 

D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ
D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs