Položili základný kameň pre novú budovu RTV

22.nov 2017

Položili základný kameň pre novú budovu RTV

Osemnásť rokov bolo potrebné, aby sa začali budovať základy novej budovy Rádio-televízie Vojvodiny. Dnes na Mišeluku, na mieste niekdajšej budovy, zbúranej v roku 1999 počas NATO bombardovania, základný kameň položili prezident Srbska Aleksandar Vučić a predseda pokrajinskej vlády Igor Mirović.

Základy položili prezidnet Srbska A. Vučić a predseda pokrajinskej vlády I. Mirović

Pripomeňme, že takmer pred rokom na spoločnom zasadnutí dvoch vlád v Novom Sade definované boli kroky výstavby novej budovy RTV.

Prezident Srbska pri tejto príležitosti zdôraznil, že tam, kde iní búrali, my budujeme lepšie, modernejšie a silnejšie.

Zamestnanci RTV položili časovú schránku

„Všetci, ktorí predo mnou hovorili naznačili aký význam má RTV a ja by som chcel vyzdvihnúť aj význam Žeželjovho mostu, ktorý čoskoro otvoríme, ako aj význam celkového vzhľadu Nového Sadu, jeho fasád, ktoré ako európske hlavné mesto kultúry musí mať obnovené, a preto sme sa dnes dohodli, že na tieto účely vyčleníme 150 miliónov dinárov. Keď ide o novú budovu RTV, budú na ňu hrdí všetci občania Srbska, nielen tí,  ktorí žijú v Novom Sade, lebo budova rozlohy 17 000 m² bude veľkolepou budovou, z ktorej bude možné vidieť celý Nový Sad, odkiaľ bude vysielaný program pre všetkých občanov,“ povedal okrem iného prezident Vučić.

V mene zamestnaných časovú schránku položili Anna Jašková, Árpád Kurcinák a Dražen Knežević.

Podľa slov predsedu pokrajinskej vlády Igora Mirović nová budova RTV by mala byť ukončená do polovice roka 2019. Vtedy pod jednou strechou budú fungovať televízia, rádio, web redakcia a ďalšie sprievodné služby.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs