POZVANIE NA DETSKÚ SVADBU 2017

21.aug 2017

POZVANIE NA DETSKÚ SVADBU 2017

Dňa 27. augusta 2017 na nádvorí Miestneho spoločenstva Kovačica sa uskutoční už tradičné dobročinné podujatie Detská svadba 2017, v rámci ktorého bude aj vernisáž Bola raz jedna Bibiana. Po výstave a vyhodnotení detských prác, ktoré sa bude konať v Galérii Babka so začiatkom o 16. hodine, účastníci Detskej svadby na letnom javisku MS predvedú oprášené svadobné zvyky a obyčaje zo svojho prostredia. Prostriedky získané z tanca s mladou nevestou budú už tradične odovzdané tým, ktorým sú najpotrebnejšie. Organizátormi akcie sú Memoriálne stredisko Dr. Janka Bulíka, Nadácia Babka Kovačica a Medzinárodný dom umenia pre deti v Bratislave.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs