Pracovné zasadnutie o schválení učebníc v jazykoch národnostných spoločenstiev

26.aug 2016

Pracovné zasadnutie o schválení učebníc v jazykoch národnostných spoločenstiev

Podpredseda Pokrajinskej vlády a pokrajinský tajomník vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev Mihály Nyilas a asistentka pokrajinského tajomníka pre vzdelávanie Biljana Kašerić mali včera pracovné zasadnutie s predstaviteľmi národnostných rád národnostných menšín, Pedagogického ústavu Vojvodiny, Ústavu pre učebnice – Oddelenia v Novom Sade a Vydavateľskej ustanovizne Klett v súvislosti so schvaľovaním učebníc v jazykoch národnostných spoločenstiev.

V úvodnom prejave prítomným pokrajinský tajomník uviedol, že otázka jestvovania učebníc a ich kvality na našich školách, a zvlášť učebníc v menšinových jazykoch, je aktuálnou témou na začiatku každého školského roka.

Tiež pripomenul aj to, že nový zákon o učebniciach ponúka niektoré jednoduchšie riešenia jestvujúcich problémov, ale súčasne nastoľuje aj nové otázky a nejasnosti. Práve preto cieľom tohto zasadnutia bola snaha načas zabezpečiť žiakom kvalitné učebnice a určiť smer spoločného pôsobenia.

Biljana Kašerić oboznámila prítomných so súčasnou situáciou v bezprostrednej školskej praxi a vyzdvihla, okrem iného, oblasti, v ktorých sú nevyhnutné rýchle a adekvátne riešenia aktuálnych problémov, akým je konečné schválenie učebníc v procedúre, učebníc pre stredné školy a schválenie nových originálne napísaných učebníc v menšinových jazykoch, ako aj riešenie niektorých nejasností v procedúrach v rámci Zákona o učebniciach.

Prítomní uviedli otázky a ťažkosti, na ktoré narážajú v každodennej práci a súčasne navrhli aj možné riešenia.

Na záver zasadnutia sa uzavrelo, že stretnutia tohto druhu sú veľmi užitočné a že sa budú pravidelne organizovať, čo prispeje k lepšej spolupráci všetkých záujemcov o zabezpečenie kvalitných učebníc pre žiakov, čo navštevujú školu v materinskom jazyku, uvádza sa v oznámení rezortného pokrajinského sekretariátu.

Elena Šranková

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs