Praktické poučky o bezpečnosti v premávke v ZŠ Petrovec

26.sep 2017

Praktické poučky o bezpečnosti v premávke v ZŠ Petrovec

Dopravný policajt Ivan Sabolčki prednáša deťom o bezpečnosti v doprave

Rada pre bezpečnosť v premávke obce Báčsky Petrovec v spolupráci s Policajtnou stanicou v Petrovci návštívila včera aj Základnú školu Jána Čajaka v Báčskom Petrovci. O bezpečnosti v premávke a ako sa v súlade s ňou majú správať, prvákom hovoril dopravný policajt Ivan Sabolčki.   

Sprava: Srđan Simić, Ivan Sabolčki a Ján Brna delia deťom darčeky

Deti spolu so svojimi učiteľmi pozorne počúvali rady dopravného policajta ako prechádzať cez priechod pre chodcov, ako jazdiť na bicykli, ako sa pripútať v automobile, od koľko rokov deti smú sedieť na mieste spolujazdca a podobné praktické rady. Veľmi zvedavo a aktívne sa zapájali do komunikácie s prednášateľom a úprimne uznali aké chyby doteraz v doprave robili.

Prváčky si ihneď vyskúšali šatky za pomoci učiteľky Jany Kopčokovej-Gániovej

Na začiatku stretnutia hostí a deti s učiteľmi v telocvični petrovskej základnej školy privítala riaditeľka Vlasta Werleová a povzbudivými slovami sa najmladším žiakom prihovoril predseda obce Srđan Simić.

Po skončení prednášky hostia žiakom podelili darčeky, v ktorých boli aj ochranné vesty a šatky, ktoré najmladší s radosťou prijali a sľúbili, že ich budú nosiť kvôli ich bezpečnosti v premávke.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs