Práva menšín musia platiť aj vo Vukováre

5.feb 2013

Predstavitelia Európskej komisie povedali dnes, že práva menšín sú jedným zo základov Európskej únie a musia platiť aj vo Vukováre. Vyhlásenie súvisí s protestným zhromaždením proti zavedeniu cyriliky vo Vukováre, ktoré bolo zorganizované v minulý týždeň.

Libor Rouček, spravodajca Európskeho parlamentu pre Chorvátsko pripomenul, že podľa sčítania obyvateľstva v roku 2011 35% obyvateľov Vukováru sa hlásilo k srbskej národnosti a vyzdvihol, že sa ich práva, ako aj práva iných menšín v každom európskom štáte, musia rešpektovať.

Zdroj: Tanjug

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs