Predkladanie projektov

13.feb 2013

Do  15. mája možno predkladať projekty na základe Programu na podporu politiky informačných a komunikačných technológií (ICT PSP), ktorý je zložkou Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti a inovácií (CIP). Rozpočet je 125 miliónov eur a súbeh je veľkou šancou pre nás, keďže aj našich podnikateľov považuje za rovnocenných s európskymi, uviedol 7. februára vedúci Úseku pre európske fondy pokrajinského Fondu Európske záležitosti Andrija Aleksić. Ďalšou výhodou je, že ide o donačné prostriedky, ktoré v prvom rade majú byť usmernené do oblastí, akými sú zdravotníctvo, energetická účinnosť, ochrana životného prostredia, internet a digitalizácia. Na snímke: Andrija Aleksić, oznamujúci, že Fond Európske záležitosti onedlho vystupňuje aktivity v teréne s cieľom maximálne prispieť k čím širšiemu využitiu európskych prostriedkov.

                                                                                                              O. F.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs