Predsedom kysáčskych hasičov je Miroslav Filipov

24.mar 2018

Predsedom kysáčskych hasičov je Miroslav Filipov

Dnes kysáčski požiarnici mali mimoriadne volebné zhromaždenie, na ktorom si za predsedu zvolili Miroslava Filipova. Podpredsedom je Vladimír Zaťko a delegátkou v Požiarnickom zväze Nového Sadu je Veronika Tordajová.

Miroslav Filipov

K mimoriadnemu volebnému snemovaniu prišlo pretože prednedávnom umrel Ján Hloška, dlhoročný člen a predseda kysáčskeho dobrovoľného požiarnického spolku. Po tom, čo si zvolili nových čelných ľudí, kysáčski hasiči pokračovali s prácou v rámci výročného zhromaždenia. Na snemovaní okrem členov spolku boli predstavitelia mnohých požiarnických spolkov, ale i kysáčskych inštitúcií, združení a Miestneho spoločenstva. V čele pracovného predsedníctva bol Dušan Francisty.

Vlaňajšia činnosť a tohtoročné plány

Tak ako je to zvykom pri snemovaniach zamerali sa na analýzu vlaňajšej činnosti, ale i plány na tento rok. Zo správy o minuloročnej práci DPS, ktorú prečítala tajomníčka Veronika Tordajová, vyplynulo, že sa vlani venovali najmä oprave vozidiel. Snažili sa zabezpečiť prostriedky aj na sanáciu krovu, ktorý premoká. Zabezpečovali početné kultúrne podujatia a súťažili v rámci gastronomických súťažení. Aktívni boli aj na niektorých podujatiach v Novom Sade a organizovali pohotovostnú službu počas žatvy. Intervenovali pri 10 požiaroch, v čom sa zúčastnilo 35 hasičov. Účinkovali aj na 7 súťaženiach s desiatimi mužstvami a dosiahli pekné výsledky. Nakoniec apelovali na príslušné inštitúcie, aby pomohli dobrovoľným hasičským spolkom v čoraz ťažšej situácii.

Príhovor Ljubice Krnjajićovej

Správu o práci operačného velenia v roku 2017 a plán na tento rok prečítala Elena Tordajová. Zo správy sa prítomní dozvedeli najmä o súťaženiach, na ktorých kysáčski hasiči účinkovali, ale aj o úspechoch ktoré dosiahli. Tiež o tom, že mali i pracovné akcie na zriaďovaní svojho domu a okolia. Zo správy pokladníka Vladimíra Križana vyplynulo, že hospodárili dobre. Z príjmov, ktoré boli takmer 475 tisícové sa im zvýšilo 2670 dinárov. Aj správa dozornej rady, ktorú podal Ján Grňa, potvrdila, že sa financiami nakladalo správne.

Prítomných pozdravili aj predstavitelia RMS Ján Marčok, predseda, a Vladimír Sabo, predseda komisie pre vzťahy s cirkvami, náboženskými spoločnosťami a združeniami občanov. Tiež Ljubica Krnjajićová, tajomníčka Požiarnického zväzu Nového Sadu a predsedníčka Požiarnického zväzu Vojvodiny. Ona na záver snemovania udelila požiarnikom zaslúžené plakety, značky a diplomy.

Nasledovalo kamarátenie pri hudbe, večeri a tombole. Snemovanie bolo v KC Kysáč.

Prítomní na dnešnom snemovaní

Plaketa Požiarnického zväzu Nového Sadu pre Michala Kováča (vpravo)

Značky Požiarníckeho zväzu Vojvodiny

Diplomy Požiarnického zväzu Vojvodiny

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs