Prezentovali pracovnú knižku pre mladých

18.júl 2018

Prezentovali pracovnú knižku pre mladých

Dnes v Média stredisku Vojvodiny predstavili Pracovnú knižku pre mladých, na okrúhlom stole pod názvom Posilnenie mladých v Srbsku pre ich lepšie umiestnenie na trhu práce a dosahovanie ich práv a záujmov.

Dve najzraniteľnejšie kategórie nezamestnaných v našom štáte sú ľudia v staršom veku, pred dôchodkom, lebo ťažšie zvládajú nové technológie a mladí, ktorí sa majú iba dostať na trh práce. Dnes bol fókus na mladých.

Aleksandar Popov, riaditeľ Strediska pre regionalizmus na začiatku vyhlásil, že je toto dramatický problém a ak sa nevyrieši správnym spôsobom, mladí budú aj naďalej odchádzať z našej krajiny a my sa staneme starým národom.

Jedna z autoriek publikácie Pracovná knižka pre mladých Marija Martinovićová ju aj predstavila. Vyhlásila, že si myslí, že mladí v Srsbku nevyužívajú všetky príležitosti, ktoré im náš trh práce ponúka, predtým ako upadnú do apatie. Táto publikácia je pokusom, aby sa mladým do rúk dal nástroj, aby vyskúšali všetko možné, aby si našli zamestnanie, aké chcú vo svojej krajine.

Najväčšie problémy mladých

Na tú apatiu nevplýva iba to, že sú mladí veľmi často dlhoročne nezamestnaní, ale aj úroveň zárobku v Srbsku, ktorá mladým nedovoľuje, aby sa osamostnatnili. Tiež, ako veľký problém Martinovićová vyzdvihla, že mladí často pracujú na pozíciách, pre ktoré nie sú potrebné žiadne kvalifikácie, ktoré oni majú a že sú často zamestnaní na určitú dobu. Potom veľmi často sú zamestnaní prostredníctvom agentúry, kedy ťažko dosahujú svoje pracovné práva a pracujú pre menší zárobok a často pracujú na „čierno“. „To čo je nebezpečné, je že najčastejšie mladí nie sú si vedomí nakoľko je práca na „čierno“ zlá aj pre nich aj pre spoločnosť, v ktorej sú a znemožňuje, aby sa ona ekonomicky rozvíjala. Čo vedie k demografickému vyprázdneniu, vlastne emigácii, ktorej sme svedkami,“ povedala Martinovićová. Jadrom publikácie je, aby mladí vedeli čo je pracovný pomer, čo by mal byť ich konečným cieľom, teda aby ho vedeli rozlíšiť od pracovného angažmánu.

Tento okrúhly stôl bol v rámci rovnomenného projektu, ktorý financuje Kancelária pre ľudské a menšinové práva a organizovalo ho Stredisko pre regionalizmus.

D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ
D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs