Priblížiť proces občanom

29.jan 2015

Priblížiť proces občanom

Zo zasadnutia Rady Koordinačného telesa pre eurointegráciu

Zo zasadnutia Rady Koordinačného telesa pre eurointegráciu

RADA KOORDINAČNÉHO TELESA PRE PRISTÚPENIE SRBSKA K EURÓPSKEJ ÚNII

Toho, že naša európska cesta bude zložitá a náročná, sme si už dlho azda všetci vedomí. Názory sa však rôznia na otázku tempa eurointegrácie. V poslednom čase sa vplyvom mnohorakých širších a domácich súvislostí akosi spomalilo, takže nezostáva iné, než sa pokúsiť vlastným pričinením ho zase dostať do prajného pohybu a rýchlosti. S cieľom zvážiť situáciu a najnaliehavejšie súčasné záväzky a predsavzatia, v Paláci Srbska na Novom Belehrade sa 22. januára stretli členovia Rady Koordinačného telesa pre pristúpenie Srbska k Európskej únii. Tvoria ju ministerka poverená eurointegráciou, vedúca negociačného tímu pre rokovania o pristúpení, predsedajúci 35 skupín zaoberajúcich sa prístupovými kapitolami, štátni tajomníci z ministerstiev, ktorých predstavitelia nie sú v čele uvedených skupín, predstaviteľ Národnej banky Srbska, zástupca riaditeľa a koordinátor pre fondy Európskej únie v Kancelárii pre európsku integráciu, ako i predstaviteľ Republikového sekretariátu pre zákonodarstvo.

Ministerka bez kresla, poverená otázkami eurointegrácie Jadranka Joksimovićová na úvod ozrejmila, čo sa z vládneho programu v tejto oblasti zatiaľ realizovalo, zdôrazňujúc, že prioritnou úlohou rady v nadchádzajúcom období bude priblíženie procesu eurointegrácie občanom Srbska. Jedným z prvých konkrétnych krokov je predloženie prierezu najdôležitejších otázok, o ktorých sa má rokovať v jednotlivých skupinách. Občanom to má umožniť hodnotenie nášho pokroku na ceste do Európskej únie, tak isto vznik zistení, ako tie zmeny môžu vplývať na náš každodenný život. Joksimovićová kvitovala, že je Srbsko prvou krajinou, ktorá schválila rámcovú zmluvu pre používanie IPA II fondov, ktorých suma je 1,5 miliardy eur na nadchádzajúcich sedem rokov, čiže 200 do 210 miliónov eur ročne. Je to jeden z badateľných osohov európskej integrácie a na nás je vysvetliť, kto si môže nárokovať na tieto prostriedky, prečo, prečo je to dôležité, v ktorých úsekoch, podotkla ministerka.

Srbsko počas budúcich dvoch týždňov ukončí skríning, teda analytický prehľad zákonodarstva pre tridsať prístupových kapitol a začne prípravy na otvorenie jednotlivých kapitol, oznámila v ten štvrtok vedúca Tímu pre rokovania o pristúpení Srbska k Európskej únii Tanja Miščevićová. Kapitola 23 – súdnictvo a ľudské práva a 24 – spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť by mali byť otvorené medzi prvými. Podmienkou toho sú akčné plány stanovujúce naše aktivity na zlaďovaní s požiadavkami Bruselu. Miščevićová oznámila, že po tomto začne i príprava rokovateľských pozícií, čiže postoja Srbska k tempu prispôsobenia európskym štandardom pre väčší počet kapitol. Samozrejme, preto, aby sme boli včas prichystaní na ich otváranie. Podľa nej rok, ktorý sa začal, bude ťažký, no dôležitý aj pre proces eurointegrácie. Má totiž znamenať vstup do novej fázy procesu pristúpenia, poznačenej novými druhmi dokumentov, nadviazaním širšej spolupráce, dosiahnutím vyššej transparentnosti.

Oto Filip

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs