Prilby pre petrovských motoristov

29.júl 2016

Prilby pre petrovských motoristov

DSC_5018_resizeBezpečnosť motocyklistov, čiže verejnú tribúnu z oblasti bezpečnosti premávky, podobnú akú sme mali možnosť sledovať i vlani, usporiadali dnes poobede v zasadacej sieni budovy Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec.

Zorganizovala ju obecná Komisia pre bezpečnosť v premávke.

V rámci tribúny najprv odzneli dve prednášky v podaní Dipl. ing. premávky Nebojšu Stojisavljevića. Prvá z nich sa týkala bezpečnosti motocyklistov a obsiahla aj detailný prehľad bezpečnosti premávky na území celej Báčskopetrovskej obce.

„V období rokov 2013-2015 na tomto území väčšina nehôd sa stali v osídlených miestach a v Petrovci je ten počet výrazný. Najnebezpečnejšie mesiace podľa tejto štatistiky sú január a letné mesiace a v týždni najnebezpečnejšie dni sú pondelok a utorok,“ povedal Ing. Stojisavljević.

Najohrozenejšie vekové skupiny sú mladí a dospelí do 44 rokov, z čoho až dve tretiny činia muži.

DSC_5026_resizeStupeň ohrozenosti v premávke v tejto obci podľa svetových meradiel predsa klesá. Dopomohli tomu aj čiastočná oprava vozoviek, kladenie značiek a upozornení, výstavba nových chodníkov a predovšetkým cyklistických dráh.

Druhá prednáška, vlastne filmová prezentácia sa týkala aktívneho zapájania sa motocyklistov do premávky a na čo by mali dať pozor, aby jazdili bezpečne.

V pokračovaní Dragan Knežević, oprávnený inštruktor súkromnej auto školy z Nového Sadu, ešte podrobnejšie hovoril o nástrahách, ktoré číhajú na motoristov a ako sa správať v jednotlivých situáciách podľa platných dopravných značiek.

Prítomným sa v mene štátnej Agentúry pre bezpečnosť premávky z Belehradu prihovoril aj poradca riaditeľa Milan Ilić, diplomovaný inžinier premávky.

Po ukončení prednášok predseda Báčskopetrovskej obce Srđan Simić zaregistrovaným účastníkom tribúny, resp. majiteľom skútrov a motoriek bezplatne udelil prilby chrániace hlavy motocyklistov, rovnako ako manuál pre motocyklistov a svetelné reflexné pruhy a vesty.

Tieto darčeky obecná komisia bola v možnosti rozdeliť z nazbieraných peňažných pokút práve z nedodržiavania sa predpisov v premávke.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs