Program na dlhšie dráhy

22.jan 2013

Pokrajinský tajomník pre hospodárstvo Miroslav Vasin (v strede) na schôdzi Správnej rady Hospodárskej komory Vojvodiny

POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT PRE HOSPODÁRSTVO, ZAMESTNÁVANIE A RODOVÚ ROVNOSŤ

Aj krátkymi krokmi možno zdolať dlhú cestu. Porovnanie nie je náhodné. Napriek tomu, že nedisponuje ani početnými, ani mnohorakými nástrojmi, možnosťami a prostriedkami na zlepšenie neblahej ekonomickej situácie, Pokrajinský sekretariát pre hospodárstvo verejne prezentoval pred dvoma mesiacmi, konkrétne 23. novembra 2012, návrh Programu na zlepšenie stavu v oblasti ekonomiky, podnikateľstva a remeselníctva.

Dokument vznikol ako plod viacmesačnej spolupráce s mnohými inštitúciami a expertmi, bez nárokov meniť to, čo sa nedá, ale so zjavnou ambíciou zlepšiť stav všade, kde sa to dá, opierajúc sa o totálnu spoluprácu všetkých subjektov, ktoré k tomu môžu prispieť. Vychádza zo zhodnotenia súčasného stavu v ekonomike Srbska a rozboru ekonomickej pozície Vojvodiny, ktoré sú základom vzniku jedenásť strategických smerov na zlepšenie hospodárskeho ovzdušia. Týmito sú: afirmovanie sociálneho dialógu, širšie uplatnenie novátorstva, otvorenie tzv. zelených pracovných miest, združovanie subjektov s cieľom vyššej konkurencieschopnosti, verejno-súkromné partnerstvo, certifikácia, skvalitnenie dopravy, zlepšenie elektronických komunikácií, rozvoj vojvodinskej dediny, využitie prístupných finančných fondov a zdrojov, ako aj riešenie problému tzv. sivého hospodárstva.

Program obsahuje aj celý rad podnetov, ktoré budú uvedené cez aktivity vlády Vojvodiny a iných pokrajinských inštitúcií. Ich cieľom je pomôcť hospodárstvu prostredníctvom úverových aranžmánov, zabezpečiť isté výhody pre malé a stredné podniky, ako aj pre remeselníkov, podporiť opatrenia na prilákanie zahraničných investorov, zlepšiť podmienky vkladaní domácich spoločností, silne podnietiť účelové združovanie prostriedkov pokrajinských inštitúcií a lokálnych samospráv.

V uplynulých týždňoch v mnohých obciach predstavitelia Pokrajinského sekretariátu pre hospodárstvo na stretnutí s hostiteľmi hovorili o ich konkrétnych ekonomických podmienkach, problémoch, návrhoch. Zámer verejnej rozpravy trvajúcej do konca januára je jasný: zlepšiť text dokumentu s cieľom, aby sa ten stal spoločným programom, samozrejme, na dlhšie dráhy, všetkých podnikov a inštitúcií, ktoré majú do činenia s ekonomikou. Program 26. decembra získal podporu členov Pokrajinskej ekonomicko-sociálnej rady, hovorilo sa o ňom i koncom decembra aj na tribúne Trh práce vo Vojvodine 2013: skúšky a odpovede, kde pokrajinský tajomník Miroslav Vasin poukázal, že je jeho cieľom úspešnejšie čeliť hospodárskym ťažkostiam. V prvom rade tak, že sa vojvodinskej ekonomike jeho opatreniami umožní širší manévrovací priestor na rozbeh a rozvoj.

                                                                                           Oto Filip


J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs