Programová zložka – prioritná

18.apr 2013

Generálni riaditelia RTV a RTVS Siniša Isakov a Václav Mika pri podpisovaní dohody o spolupráci

RTV A RTVS PODPÍSALI DOHODU O SPOLUPRÁCI

Po presne dvoch desaťročiach spolupráce medzi Rádiom Nový Sad a vtedajším Slovenským rozhlasom z Bratislavy partnerstvo medzi dvomi verejnoprávnymi médiami v tomto roku dostáva širší ráz. Dokladuje to podpísanie dohody o spolupráci medzi Rádio-televíziou Vojvodina a Rozhlasom a televíziou Slovenska, ktoré sa uskutočnilo v utorok 16. apríla v Novom Sade.

Generálni riaditelia dvoch verejných servisov Siniša Isakov (RTV) a Václav Mika (RTVS) sa svojimi podpismi zaviazali pokračovať v dobrej spolupráci a rozvíjaní vzájomných kontaktov v oblasti rozhlasového a TV vysielania. Prioritou v rozvíjaní spolupráce je programová zložka. „Naše médiá si budú vymieňať rozhlasové a televízne hudobné a slovné programy vlastnej produkcie v slovenskom jazyku, resp. v jazykoch menšín, v ktorých vysielajú,“ ozrejmil náplň podpísanej dohody Václav Mika. Siniša Isakov ocenil to, že dohoda umožní realizovať nielen konkrétne spoločné programové obsahy, ale aj študijné a pracovné pobyty pre novinárov a redaktorov oboch médií a pre členov slovenských redakcií RTV aj pobyty na Slovensku s cieľom zdokonaliť sa v slovenskom jazyku.

Po podpísaní významného protokolu, pri ktorom boli prítomní aj veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade Ján Varšo, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová-Makanová, riaditeľ TV Vojvodina Slobodan Arežina, riaditeľ Rádia Nový Sad Jožef Klem a zodpovedná redaktora Programu v slovenskej reči RNS Milina Florianová, spoločne navštívili aj Slovenskú rozhlasovú redakciu. Pri stretnutí so slovenským novinárskym kolektívom veľvyslanec Varšo odovzdal redakcii štyri počítače a štyri nahrávačky a ozrejmil, že finančné prostriedky vo výške 4 000 eur na ich kúpu získali zo Slovenskej rozvojovej pomoci. Zodpovedná redaktorka Milina Florianová s potešením konštatovala, že tento dar uľahčí prácu novinárov, čím sa vytvoria priaznivejšie podmienky na výrobu kvalitnejších a modernejších programových formátov v prospech všetkých poslucháčov.

Oficiálnemu podpísaniu dohody o spolupráci predchádzala návšteva vedenia Rozhlasu a televízie Slovenska Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu, keď sa obe strany uzhodli, že existuje priestor na spoluprácu aj medzi týmito dvomi mediálnymi podnikmi.

V. Dorčová-Valtnerová


 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs