Programy a partneri

26.apr 2013

Vzhľadom na povahu, každé z veľtrhových podujatí má okrem základnej výstavnej zložky i celý rad programov, v ktorých sa angažujú nielen priami účastníci, ale i rôzni partneri. V prípade najznámejšieho Medzinárodného poľnohospodárskeho veľtrhu je jasné, že celý rad rokov jeho prvým partnerom je Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva i vodohospodárstva Srbska, ako aj vláda APV s príslušnými sekretariátmi. Na tomto zozname je i Družstevný zväz Vojvodiny, hospodárske komory Srbska a Vojvodiny, Podnikateľské združenie vývozcov poľnohospodárskej techniky, Národná organizácia pre organickú výrobu Serbia Organica, Poľnohospodárska fakulta Univerzity v Novom Sade…

Z jednej z porád o účinkovaní na iných veľtrhoch

V tom istom čase, keď desiatky tisíc návštevníkov v halách, iných výstavných areáloch a na otvorenom priestore pozerajú najnovšie produkty a výdobytky rozvoja mechanizácie, rastlinnej a živočíšnej výroby, prípadne výrobky iné, vrie aj v Kongresovom centre Master strediska. Tam sa totiž počas tých osem alebo deväť májových dní každý rok koná viac ako šesťdesiat odborných zoskupení a desiatky prezentácií, usporiadateľmi ktorých sú výrobné spoločnosti, rôzne združenia, republikové a pokrajinské inštitúcie.

Prebiehajú tam i odborné porady a podnikateľské stretnutia zamerané na oblasť dobytkárstva alebo organickej výroby. Nemožno zabudnúť ani na burzu prác v pôdohospodárstve, akciu Skúšky chutí, organizované nastupovanie našich a zahraničných poľnohospodárskych družstiev, tradičnú akciu Večer šampiónov, ktorej dominujú a v nej účinkujú nositelia najvyšších uznaní za kvalitu v približne tridsiatich skupinách tovarových  výrobkov.

Podobné pracovné a tvorivé ovzdušie vládne aj v prípade súboru medzinárodných veľtrhov so značkou Lorist. Ich náplň je dosť široká: siaha od poľovníctva a rybolovu po šport. Súbežne sa deje aj medzinárodný environmentálny veľtrh Eko-svet, veľtrh lesníctva, Medzinárodný veľtrh hortikultúry a výstava nautiky. Na týchto podujatiach regionálnej povahy si návštevníci zvlášť všímajú výstavy loveckých trofejí, poľovnícke zbrane, športové vybavenia, ekologické programy a školenia…

Okrem Ministerstva prírodných zdrojov, baníctva a územného plánovania, medzi najdôležitejších partnerov uvedených veľtrhov treba zaradiť i dva pokrajinské sekretariáty: pre poľnohospodárstvo, lesníctvo a vodohospodárstvo, ako aj pre urbanizmus, stavebníctvo a ochranu životného prostredia, takisto mesto Nový Sad, verejný podnik Vojvodinašume a Poľovnícky zväz Vojvodiny.

(V budúcom čísle: Od turizmu po investície)

O. Filip

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs