Programy na január a úprava šatne

17.jan 2013

Zamestnanci Strediska pre kultúru Stará Pazova prvú polovicu januára využili na hodnotenie početných decembrových kultúrnych dianí, ktoré úspešne realizovali. Za podpory Obce Stará Pazova organizátormi boli aj dvoch programov v posledný deň minulého roku: detského nového roku a verejného uvítania nového roka na námestí. O tom, čo v Stredisku pre kultúru Stará Pazova chystajú v druhej polovici januára, sme sa rozprávali s Draganou Stevićovou, hovorkyňou ustanovizne:

Chodba a miestnosti šatne sú olíčené a upravené

– Toho času pracujeme na príprave nového dizajnu kultúrneho informátora a začali sme aj s úpravou šatne v divadelnej sieni. Ponuka kultúrnych dianí na január je tradične trochu skromnejšia, no veríme, že ich náplň osloví početných milovníkov výtvarného umenia, hudby, divadla atď., – povedala D. Stevićová.

V galérii strediska 21. januára sa svojimi výtvarnými prácami spoluobčanom samostatnou výstavou predstaví Zorica Opavská, predsedníčka Združenia výtvarných umelcov Starej Pazovy. Koncert vážnej hudby na 24. január v divadelnej sieni pripravuje Mg. Ljubinko Lazić so spolupracovníkmi.  Nevystanú ani programy venované školskej oslave svätého Sávu a koncom januára a začiatkom februára v Starej Pazove si členovia SKUS hrdinu Janka Čmelíka a SD VHV pripomenú jubiluem – 110 rokov od prvého divadelného prestavenia.

– Keďže je Stará Pazova hostiteľkou početných ochotníckych divadelných a iných prehliadok, festivalov a mnohých programov, ktoré majú nielen lokálny, ale aj širší regionálny a vojvodinský ráz, rozhodli sme sa upraviť šatňu v divadelnej sieni. Vďaka Obci Stará Pazova a Direkcii pre výstavbu Obce Stará Pazova, rekonštrukcia týchto miestností je v záverečnej fáze. V tejto rekonštrukcii sme mali aj niekoľko pracovných akcií, do ktorých sa okrem zamestnancov strediska aktívne zapojili i členovia technickej skupiny slovenského spolku. Miestnosti sú olíčené, upravené je elektrické osvetlenie, nové rúcho dostala i podlaha… – uviedla okrem iného hovorkyňa strediska.

A. Lš.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs