Projekty v prospech zvýšenia kvality života občanov

29.aug 2013

V rámci Strediska sociálnej práce v Kovačici od roku 2006 funguje gerontologická služba. Domové opatrovateľské služby poskytujú opatrovatelia zákazníkom, ktorí potrebujú pomoc inej osoby pri vykonávaní nevyhnutných životných úkonov, niektorých prác v domácnosti alebo kontaktov so spoločenským prostredím. Táto opatrovateľská služba vznikla na základe spoločného projektu kovačického Strediska sociálnej práce a Evanjelickej ekumenickej diakonie a začala sa realizovať vďaka podpore Slovenska. V súčasnosti finančnú podporu projektu poskytuje lokálna samospráva.

Tohtoroční účastníci projektu Ruka v ruke pre slovenskosť

Tohtoroční účastníci projektu Ruka v ruke pre slovenskosť

Stredisko sociálnej práce v Kovačici na realizáciu projektu 1. júla bežného roku získalo ďalšie prostriedky z Národnej služby pre zamestnávanie, kde je zamestnaných päť zdravotných pracovníkov. Táto služba teraz odbornejšie funguje aj v iných dedinách na území obce. Okrem doterajších zamestnancov pribudli noví, ktorí skvalitnili túto službu v Samoši, Idvore a Crepaji (po jeden opatrovateľ), v Padine sú zamestnaní dvaja a v Kovačici štyria opatrovatelia. Podľa slov koordinátorky projektu a riaditeľky strediska Anny Farkašovej „cieľom projektu je rozvíjať službu v dvoch smeroch: v smere zdokonaľovania funkcie osôb s invaliditou a pomoci starým ľuďom a tým, ktorí pomoc potrebujú”. Vďaka finančnej podpore lokálnej samosprávy od 1. júna sa realizuje aj projekt, ktorý podporuje domovú starostlivosť o zdravotne postihnuté osoby, najmä o deti s osobitnými potrebami v Kovačici a Padine. Cieľom tohto projektu je, aby sa pomoc odborníkov (sociálny psychológ a defektológ) poskytovala priamo v rodine, v rodinnom dome, aby sa deti nevzďaľovali od rodičov, súrodencov a okolia.

Medzi tohtoročné významnejšie projekty Strediska sociálnej práce v Kovačici patrí aj letný detský misijný srbsko-slovenský kemp, ktorý sa v spolupráci s cirkevným zborom ECAV Podlužany realizoval v Račkovej doline na Slovensku od 14. do 20. júla. Ide o projekt Ruka v ruke pre slovenskosť, v ktorom účinkovalo spolu 75 detí, z čoho bolo 25 účastníkov (deti zo sociálne ohrozených rodín a deti bez rodičovskej opatery) z Kovačickej obce v čele s náčelníčkou pre spoločenské činnosti Obce Kovačica Jarmilou Ćendićovou a riaditeľkou strediska Annou Farkašovou.

„Cieľom projektu, ktorý finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí,  bolo posilniť slovenské národné povedomie cez prvky slovenskej kultúry, slovenských zvyklostí a aplikovať na mladých ľudí, príslušníkov slovenskej menšiny žijúcej v Srbsku,” zhodnotila riaditeľka Strediska sociálnej práce Anna Farkašová.

A. Chalupová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs