Promócia zborníka prác 80 rokov Matice slovenskej v Juhoslávii / Srbsku

9.máj 2013

Na piatok 10. mája o 19.30 v Dome MSS Ľudovíta Mišíka v Petrovci zahlásená bola promócia zborníka prác 80 rokov Matice slovenskej v Juhoslávii / Srbsku zostavovateľa Samuela Boldockého. Večierok je ladený aj k oslave životnej sedemdesiatky profesora, matičiara, slovakistu, literárneho kritika a zostavovateľa početných antológií S. Boldockého.

A.   F.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs