Rodinný biznis začína rozkvitať

25.nov 2013

Rodinný biznis začína rozkvitať

... ale čoskoro prerastieme tieto vysoké kvety, – hovoria Hana Špringeľová a Mihailo Pečeničić

… ale čoskoro prerastieme tieto vysoké kvety, – hovoria Hana Špringeľová a Mihailo Pečeničić

Všeobecná neprajná situácia v našej krajine podnecuje čoraz viac nezamestnaných, hlavne mladých ľudí, aby začali svoje vlastné podnikanie. Rozbehnúť svoj biznis sa rozhodli aj Jánošíčania, presnejšie rodina Špringeľová, ktorí začali pestovať kaly. Za pomoci svojho otca Jána Špringeľa, ktorý vložil základné prostriedky do tohto projektu, Vlastislav Špringeľ a jeho sestra Blažena Pečeničićová pomaly, ale iste rozbehujú toto rodinné podnikanie.

V Jánošíku sa pestovaniu kvetov vo fóliovníkoch zatiaľ nikto nevenoval. Možno aj preto, lebo si väčšina myslí, že pestovať kvety je veľmi náročná práca, zvlášť takých, akými sú kaly. Avšak naši pestovatelia to popierajú. „Pravdaže, ak chcete mať pozitívny výsledok, musíte sa tomu venovať naplno. A to platí pri každej práci, nielen pri pestovaní kál,“ hovorí Blažena. „Najviac práce sme mali na začiatku. Najprv sme museli dobre vyhnojiť pôdu a až potom sme zasadili cibule kaly. Pravdaže, pred tým sme postavili fóliovníky a potom len zostalo čakať, či niečo vyrastie zo zeme. Kala je močaristá rastlina a vyžaduje si aj veľa vody a vždy mokrá zemina je vhodná na rast rôznej buriny, takže pokým nezačali kvitnúť, každodenne sme museli plieť fóliovníky. Máme tri fóliovníky, dva sú dlhé 15 m a jeden 30 m, takže pokým sme zakončili prácu v tom poslednom, už sme sa mohli vrátiť do prvého.“

Krásny, elegantný kvet

Krásny, elegantný kvet

Prvých 500 cibúľ zasadili v minulom roku, v marci. Neskoršie zasadili ešte 250 a v marci tohto roku ďalších 1 500. Prirodzene, rozšírením počtu koreňov mohli začať zásobovať aj väčší počet kvetinárstiev. Najprv zásobovali kvetinárstva v neďalekom Plandišti, Banátskom Karlovci a v Kovačici a dnes sa ich kaly môžu kúpiť aj v kvetinárstvach v Belehrade. Pestujú klasickú bielu kalu (zantedeschia aethiopica), ktorá rastie do výšky ponad 100 cm. Špringeľovcom sa podarilo vypestovať kaly výšky až 140 cm. Na základe výšky kaly by sa mala aj formovať cena, avšak väčšine kupcov je dôležitejší samotný kvet. Kvitnú dvakrát ročne a počas letných páľav sú v pokoji. Ak sa počas zimy fóliovník hreje, už koncom februára majú kaly formované kvety. Z jednej sadenice sa ročne môže dostať od 10 do 15 kvetov. Ako nám jánošícki pestovatelia povedali, kala nie je náchylná na ochorenia a odporná je aj na nižšie teploty, avšak treba byť opatrný. Stačí iba jeden silnejší mráz, aby spomalil proces kvitnutia. Samotná rastlina nevymrzne, ale rozkvitne omnoho neskoršie. Priemerný vek sadenice je od 3 – 5 rokov, avšak počas tých rokov okolo koreňa sa vyvinú nové, ktoré sa rozsádzajú. Je to ďalšia pozitívna vlastnosť tohto kvetu. Iba na začiatku vložíte prostriedky na kúpu sadeníc a potom sa ich počet prirodzene zväčšuje.

Súčasne v troch fóliovníkoch pestujú viac ako 2 000 sadeníc a tento počet plánujú rozšíriť. Nielen počet sadeníc, ale aj celkový sortiment. Vyrábajú aj kvetné aranžmány a uvažujú o tom, aby začali pestovať aj iné kvety – niektoré druhy ľalií a neskoršie aj iné druhy kvetov, ktoré najčastejšie používajú v aranžmánoch.

J. Pániková

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs