Rozlúčkový večierok malých maturantov v Kulpíne

15.jún 2018

Rozlúčkový večierok malých maturantov v Kulpíne

Záverom základoškolského vzdelania žiakov záverečného ročníka Základnej školy Jána Amosa Komenského v Kulpíne bola rozlúčka, usporiadaná včera večer v budove školy. So svojou základnou školou, kolektívom školy a spolužiakmi sa rozlúčilo 36 žiakov.

Úvodom maturitného večierka sa prihovorili žiaci Anja Gagić  a Daniel Fábry. Potom si žiaci, učitelia a rodičia, ako aj všetci prítomní pozreli vtipné video, ktoré nakrútili malí maturanti o svojom školskom živote v základnej škole. Ôsmaci zaspievali svoju rozlúčkovú hymnu generácie  a rozlúčkové príhovory večierka predniesli žiačky Daniela Šimová a Jelena Milinkovová. Svojim triednym profesorkám Olivere Popadićovej (8. a) a Miline Snidovej  (8. b) žiaci odovzdali príležitostné darčeky a poďakovali sa im za ich námahu, podobne ako aj všetkým ostatným učiteľom. Triedne proferorky svojim žiakom popriali všetko najlepšie dobudúcna.

Až 20 výborní žiaci

Záverom sa dojímavými slovami prihovorili: pedagogička školy Zagorka Marinkovićová a riaditeľka Jovanka Zimová pochválila generáciu žiakov, ktorú vyprevádzajú, ako jednu úspešnú a dobrú. Z 36 žiakov kulpínskej základnej školy, až 20 skončili základoškolské vzdelanie s výborným prospechom. Z toho nositeľmi Vukovho diplomu sú žiaci: Ema Helena Hašková, Filip Pekár, Maksim Teslić a Anja Gagićová, ktorá sa zároveň stala žiačkou odchádzajúcej generácie kulpínskych žiakov. Nasledoval prvý tanec maturitného večierka, ktorý si malí maturanti zatančili s jedným z rodičov. 

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs