Samostatná výstava Rastislava Škulca v Starej Pazove

6.feb 2018

Samostatná výstava Rastislava Škulca v Starej Pazove

Traja akademickí maliari na otvorení výstavy: (zľava) Marjan Karavla, odborný spolupracovník pre výtvarné umenie v SpK Stará Pazova, Rastislav Škulec a Ján Agarský

Februárovú výstavu v galérii staropazovského Strediska pre kultúru venovali Rastislavovi Škulcovi, akademickému maliarovi. Diplom  získal v roku 1989 na Akadémii umení v Novom Sade, na výtvarnom odbore v triede profesora Jovana Rakidžića.

Rastislav Škulec samostatne vystavoval 15-krát (v Novom Sade, Belehrade, Báčskom Petrovci…). Dôvodom toho, že si jeho umelecké práce môžu do konca mesiaca pozrieť aj milovníci výtvarného umenia zo Starej Pazovy je vlaňajšia septembrová odmena, ktorá sa mu dostala na tretej výstave Korene, výstave diel malého formátu umelcov Slovákov žijúcich v Srbsku.  

Cena za počítačovú grafiku

Autorove umelecké dielá

Na tejto výstave, usporiadanej práve v Starej Pazove, porota (Sava Stepanov, predseda, a členovia Ján Agarský, Jozef Klátik a Đula Šanta) udelila cenu Škulcovi, za počítačovú grafiku. O tvorbe a vystavených prácach tohto popredného umelca z Begeča, ktorému sa dostali aj prestížne odmeny na včerajšej vernisáži  hovoril J. Agarský, akademický maliar zo Starej Pazovy, ktorý výstavu aj slávnostne otvoril.

A o vystavených obrazoch a grafikách v pazovskej galérii autor o. i. povedal, „že sú vytvárané z istých východiskových pozícii ako aj sochy. Zriedkavo vystavované, moje maliarske aktivity pre mňa boli a zostali prednostne duchovnými cvičeniami s jasne vyjadrenými estetickými stavmi o charaktere a svete maliarstva dnes“.

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs