Skromnejšie a účinnejšie

4.jan 2013

Stredobodom pozornosti na zasadnutí Zhromaždenia mesta Nový Sad, ktoré bolo vo štvrtok 27. decembra 2012, bol rozpočet na rok 2013. Rozpočet je ináč o 9,1 percenta nižší, čiže o asi dve miliardy dinárov chudobnejší než ten na predchádzajúci rok 2012.

V rozprave pred jeho schválením opoziční výborníci kritizovali predložený návrh rozpočtu. Tak okrem iného poznamenali, že rozpočet neodzrkadľuje skutočný stav potrieb v meste, ako i to, že neponúka nič nové. Jedným z nedostatkov rozpočtu, podľa mienky opozície, je vzťah k zdravotníctvu, ktorému sa z roka na rok venuje menej pozornosti a peňazí. Primátor Nového Sadu Miloš Vučević zasa uviedol, že rozpočet vychádza z reálnych ekonomických ukazovateľov a že sa jeho účinok uvidí v roku pred nami. Podľa jeho slov rozpočet nie je prepísaný z minulých rokov, hoci je normálne, že kontinuita v začatých investíciách musí existovať. Musia sa skončiť najmä investície v sídliskách prislúchajúcich mestu, kde výstavba kanalizácie nie je dokončená a kde neexistujú čističky odpadových vôd. Predseda Zhromaždenia mesta Siniša Sević k tomu informoval, že napriek menšej sume rozpočet bude mať investičný charakter, lebo na investície plánujú vyčleniť 45 percent prostriedkov.

Po štvorhodinovej rozprave rozpočet väčšinou hlasov schválili v celkovej sume vyše 21,3 miliardy dinárov (21 383 287 732).

Zasadnutie inak trvalo dlho do noci a okrem rozpočtu výborníci schválili programy prác a investícií verejných a verejných komunálnych podnikov, ustanovizní a inštitúcií, ako i zmeny rozhodnutí o mestských administratívnych a komunálnych poplatkoch.

Zasadnutie neprešlo ani bez kádrových otázok a zmien. Tak výborníci vymenovali riaditeľa Divadla mladých, Lekárne Nový Sad, Ústavu pre zdravotnú ochranu študentov a Agentúry pre energetiku. Nového úradujúceho riaditeľa má Historický archív mesta, ako i komunálne podniky Vodovod a kanalizácia a Čistoća.

Nemožno nespomenúť, že do rokovacieho programu zasadnutia Zhromaždenia mesta Nový Sad nezaradili návrh výborníkov SRS, ktorí navrhli, aby sa jedna ulica v Novom Sade pomenovala podľa bývalého prezidenta Srbska a Juhoslávie Slobodana Miloševića. Tento návrh mali totiž najprv prerokovať na zasadnutí Komisie pre udelenie názvov ulíc a verejných ustanovizní. Keďže sa tak nestalo, predseda zhromaždenia Sević objasnil, že sa pri navrhovaní nedodržala zákonná procedúra. Jediným oprávneným navrhovateľom pomenovania niektorej ulice je spomenutá komisia, ktorá v danom prípade žiadny návrh nepodala.

E. Š.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs